Zbiornik wodny w Przykonie

Zbiornik wodny w Przykonie zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny Środkowej . Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej Nr 72 Konin – Turek - Łodź i sąsiedztwo drogi powiatowej Nr 16404 Smulsko - Słomów - Sarbice.

Mimo, że podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie nadwyżek wody w ramach regionalnego systemu małej retencji, to pełni on również funkcję rekreacyjną. Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, tj. w miejscowościach Dąbrowa i Zimotki wydzielono 135 działek pod budownictwo letniskowe o pow. od 630 do 1000m kwadratowych, co stanowi całościowo powierzchnię 20 ha. Działki usytuowane są w dwóch zespołach: zachodnim 51 działek i wschodnim 84 działki. W środkowej części terenu przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreację projektuje się główny ciąg pieszy stanowiący dojście do terenów rekreacyjnych położonych nad zbiornikiem wodnym. Po obu stronach głównego ciągu pieszego, projektowane są dwie działki (o łącznej powierzchni 0,88 ha) przeznaczone pod lokalizację obiektów infrastruktury i obsługi rekreacji.

Na fragmencie linii brzegowej od strony Przykony wydzielono kilkaset metrów przeznaczonych dla amatorów kąpieli. Na zbiorniku coraz częściej można zauważyć także miłośników sportów wodnych. Windsurfing i żaglówki stały się niemal nieodłącznym elementem krajobrazu Przykony. Niektóre z odcinków linii brzegowej przeznaczone zostały do połowu ryb.

Poza tym istnienie zbiornika przyczynia się do poprawy mikroklimatu okolicy, a także zapewnia punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych oraz tworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb.