2023.05.08

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

None

Najlepsze życzenia zdrowia oraz jak największego grona fascynatów słowa pisanego z okazji Dnia Biblitekarza i Bibliotek dla wszystkich Bibilotekarzy z Powiatu Tureckiego 

przekazuje 

Samorząd Powiatu Tureckiego