Kawęczyn Community

Gmina Kawęczyn położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Jest ośrodkiem samorządowym dla 23 wsi sołeckich. Gminę Kawęczyn charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Inwestycje infrastrukturalne prowadzone są nie tylko z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach (nowoczesna oczyszczalnia ścieków, kolektor sanitarny, budowa dróg), ale także dla zapewnienia odpowiednich warunków do inwestowania. Gmina posiada ponadto dobre połączenia komunikacyjne.

Kawęczyńskie wyróżniki:

Kawęczyn-HITOWĄ GMINĄ-czterokrotny laureat Wielkopolskiego Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z gminy Kawęczyn czterokrotnie zdobyła mistrzostwo Polski podczas Zawodów pożarniczych wg regulaminu CTIF i czterokrotnie reprezentowała nasz kraj na Europejskiej Olimpiadzie Strażackiej.

Na terenie gminy osiedlił się bocian czarny-co stanowi niezywkłe wydarzenie ornitologiczne, gdyż jest to gatunek bardzo rzadki i płochliwy.

Od 1999 r. prowadzone są obserwacje i badania bociana białego-naszego herbowego ptaka przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

Przez teren gminy rozciąga się malowniczy krajobraz doliny rzeki Teleszyny, który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego, gdzie można spotkać rzadkie gatunki ptaków i roślin.

Na terenie Gminy Kawęczyn wytyczone są szlaki konne, co roku organizauje się tutaj Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody oraz Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami.

Gospodarka:

Do najważniejszych można zaliczyć nowoczesny zakład zajmujący się zbiórką i segregacją odpadów stałych, zakład produkujący rury i kształtki do kanalizacji, młyn i piekarnię oraz zakłady handlowo-usługowe świadczące usługi na potrzeby rolników i liczne sklepy. Współpraca gminy z przedsiębiorcami została nagrodzona przez organizatorów Konkursu Gmina FAIR-PLAY i gmina Kawęczyn zdobyła tytuł Gminy Przyjaznej Inwestorom.

Kultura:

W życiu kulturalnym gminy aktywnie uczestniczą:

-Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach

-Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Kawęczyn

Imprezy kulturalne:

-Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody

-Od 1999 r. corocznie odbywają się w Kawęczynie Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody

-Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami

-Od 2004 roku odbywają się w Kawęczynie Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami

-Festyn  "Wielkopolskie Dni Rodziny"

-W 2005 r. odbył się festyn "Wielkopolskie Dni Rodziny" pod hasłem-Grunt to rodzinka. Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju", Urząd Gminy w Kawęczynie i Szkoła Podstawowa w Skarżynie

-W 2016 roku Powiat Turecki wraz z Gminą Kawęczyn zorganizował w Kawęczynie Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

Rodzaj jednostki terytorialnej:
Gmina wiejska
Herb:
Adres:
Urząd Gminy w Kawęczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Adres e-mail:
ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Adres strony internetowej:
www.kaweczyn.pl
Adres BIP:
bip.kaweczyn.pl
Władze:
Jan Gruca - Mayor
Łukasz Mila - Chairman
Dorota Bartosik - Secretary
Edyta Balcerzak - Treasurer
Położenie:
Powierzchnia:
101.06 km2
Liczba ludności:
5201 os.
Gęstość zaludnienie:
51.46 os./km2