Wydział Edukacji

Wydział zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnieniem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
edukacja@turek.starostwo.gov.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Błażej Maleta Naczelnik 219 tel.: 632223258
Joanna Matusiak Starszy inspektor ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi 220 tel.: 632223257
Daria Stawecka Junior clerk
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Starszy inspektor ds. oświaty 220 tel.: 632223259
Mariusz Wachowicz Starszy specjalista 233 tel.: 632223256