2018.05.27

27 maja-Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Pracownikom urzędów, jednostek samorządowych oraz Radnym
pragniemy przekazać wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną
i wymagającą fachowości pracę mającą wpływ na wprowadzanie
pozytywnych zmian i stałą poprawę warunków życia Mieszkańców Powiatu Tureckiego.

Życzymy Państwu wytrwałości w podejmowaniu
i realizowaniu nowych przedsięwzięć,
satysfakcji z pełnionej służby,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku

 PRZEWODNICZĄCY  RADY
POWIATU TURECKIEGO

/-/ Piotr Szewczyński

 

 STAROSTA TURECKI

/-/ Dariusz Kałużny