Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.05.24 Komunikaty Ważne!
Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Pracownikom urzędów, jednostek samorządowych oraz Radnym pragniemy przekazać wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną i wymagającą fachowości pracę mającą wpływ na wprowadzaniepozytywnych zmian i stałą poprawę warunków życia Mieszkańców Powiatu Tureckiego. Życzymy Państwu wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć,satysfakcji z pełnionej służby,szczęścia oraz wszelkiej pomyślnościw życiu zawodowym i rodzinnym. Z wyrazami szacunku Starosta Turecki Jan Smak   Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Krzysztof Buchelt

2024.05.09 Komunikaty Ważne!
OGŁOSZENIE O ZNALEZIENIU ROWERÓW

Dnia 13 kwietnia 2024 r. przy ul. Kaliskiej w Turku pozostawiono dwa rowery elektryczne. Właściciele rowerów mogą odebrać swoją własność w Starostwie Powiatowym w Turku, w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13d. Tel.: 63 222 32 68

2024.05.02 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Rodziny śp. Jadwigi Drzewieckiej

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Jadwigi Drzewieckiej z Russocic - najstarszej Mieszkanki Powiatu Tureckiego, która odeszła do Wieczności w wieku 108 lat. Kondolencje Rodzinie i Bliskim śp. Jadwigi Drzewieckiej, w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego, składają Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński.

2024.04.29 Komunikaty Ważne!
OGŁOSZENIE o znalezieniu rowerów elektrycznych

W dniu 13 kwietnia 2024 r. przy ul. Kaliskiej w Turku znaleziono dwa rowery elektryczne.Właściciele mogą odebrać swoją własność w Starostwie Powiatowym w Turku, w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13d.  Tel.: 63 222 32 68

2024.04.15 Komunikaty Ważne!
Informacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dla NGO

W załączniku treść informacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dla NGO w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niespełnosprawnych ze środków PFRON będących w 2024 r. w syspozycji Samorządu Wojewwództwa Wielkopolskiego. 

2024.04.11 Komunikaty Ważne!
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2024 roku

Uchwałą nr 1131/2024 z dnia 11.04.2024 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2024 roku  w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,                                                                                                                                                                                                                                           Starosta Turecki                                                                                                                        /-/ Dariusz Kałużny   Poniżej informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.

2024.03.27 Komunikaty Ważne!
Termin wypełniania ankiety konsultacyjnej dotyczącej budowy kolei do Turku został przedłużony

Firma  Multiconsult Polska Sp. z o.o. - wykonawca dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii kolejowej Turek_Konin uprzejmie informuje, że na liczne wnioski mieszkańców oraz innych osób zaangażowanych w proces konsultacji społecznych dot. projektu budowy nowej linii kolejowej Turek-Konin, termin do którego można wypełnić ankietę internetową został wydłużony do 7 kwietnia 2024 r. Link do ankiety nie uległ zmianie: https://forms.office.com/e/FjeeS5VRr7  

2024.03.18 Komunikaty Ważne!
29 marca 2024 r. Starostwo Powiatowe w Turku NIECZYNNE

29 marca 2024 r. Starostwo Powiatowe w Turku NIECZYNNE

2024.03.12 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz Uchwały Nr LXI/393/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, edukacji, oświaty i wychowania.                                                                                                               Starosta Turecki                                                                                                            /-/ Dariusz Kałużny    

2024.03.05 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Rodziny śp. Karola Michalskiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  śp. Karola Michalskiego Radnego II kadencji Rady Miejskiej w Turku w latach 1994 – 1998. Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia składają   Wicestarosta                                  Starosta Turecki Władysław Karski                           Dariusz Kałużny