Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2021.02.25 Komunikaty Ważne!
Wideokonferencja pod kierownictwem Wojewody Wielkopolskiego

W dniu 25.02.2021 r. odbyła się wideokonferencja pod kierownictwem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Zielińskiego z udziałem I Wicewojewody Wielkopolski Anety Niestrawskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła i Wicekuratora Oświaty Zbigniewa Talagi oraz starostów i prezydentów miast z województwa wielkopolskiego. W konferencji ze strony Powiatu Tureckiego udział wzięli Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku Sławomir Kosobudzki. Wideokonferencja była poświęcona szczepieniom przeciw COVID-19 w grupie nauczycieli. Skupiono się na przedstawieniu informacji z dokonanych analiz po pierwszym okresie szczepień nauczycieli.  I Wicewojewoda podkreśliła, jak ważna w tym okresie jest współpraca pomiędzy samorządem, administracją rządową i innymi instytucjami tj. Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty, które nadzoruje pracę szkół, a w tym szczególnym okresie jest też instytucją, która wspomaga proces szczepień. Szczepienia rozpoczęły się 12 marca 2021 r. i są realizowane w określonej kolejności pomiędzy poszczególnymi grupami. W Wielkopolsce prowadzony jest stały monitoring szczepień, dostarczania i dostępności dawek szczepionek w poszczególnych regionach województwa oraz  w szpitalach, które zajmują się szczepieniem nauczycieli. Monitoring dotyczy również ilości nauczycieli, którzy zgłosili się na szczepienia i tych, którzy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19.  

2021.02.19 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

2021.02.19 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

2021.02.17 Komunikaty Ważne!
5 marca -Europejski Dzień Logopedy

Jeśli rozwój mowy Tojego dziecka jest nieharmonijny lub budzi Twój niepokój - po uprzednim zapisie telefonicznym (tel.: 667 358 783 lub63 278 50 73) - przyjdź 5 marca do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

2021.02.10 Komunikaty Ważne!
Powiat Turecki pożegnał śp. Panią Halinę Łukaszewską

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego   pogrążonej w smutku Rodzinie oraz Przyjaciołom     śp. Pani Haliny Łukaszewskiej     emerytowanej prawnik, córce zamordowanego w Twerze przez sowietów Turkowianina, zasłużonej działaczce Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Turku, inicjatorce i uczestniczce licznych wydarzeń patriotycznych, podczas których wiernie przekazywała młodemu pokoleniu Polakówprawdę historyczną o zbrodni katyńskiej     przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i żalu.     Cześć Jej Pamięci                                                                  PRZEWODNICZĄCY                                                                          STAROSTA TURECKI                                                RADY POWIATU TURECKIEGO                                                               Piotr Szewczyński                                                                      Dariusz Kałużny           Turek, dnia 10 lutego 2021 roku

2021.02.02 Komunikaty Ważne!
KOMUNIKAT dot. funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Turku

KOMUNIKAT dot. funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Turku   Starosta Turecki uprzejmie informuje, że od dnia 2 lutego 2021 r., wznowione zostało załatwienie spraw urzędowych przez mieszkańców Powiatu Tureckiego za pośrednictwem Punktu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59, przy zachowaniu obecnie obowiązujących zaleceń epidemiologicznych. Apeluje sie o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynku Starostwa Powiatowego w Turku. Zalecany jest kontakt telefoniczny bądź elektroniczny.                                                                           Starosta Turecki                                                                          Dariusz Kałużny                                               

2021.01.19 Komunikaty Ważne!
Uwaga organizacje pozarządowe!

Przypominamy: od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe obowiązki dotyczące umów o dzieło. Każda umowa o dzieło, zawarta z osobą, z którą organizacja nie ma umowy o pracę, będzie musiała zostać zgłoszona do ZUS. Zgłoszenie będzie musiało zostać dokonane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Szczegółowe informacje: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne?fbclid=IwAR30QjlSopcLPELXYvZ_JTFueuYBNm_Nqr-HG-yaU6zTQo7nt_xJ5mepldU

2021.01.19 Komunikaty Ważne!
Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika). Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu. Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT. Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku. Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest: organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika), organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować, Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski. Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl (link otwiera się w nowym oknie), również w języku angielskim i ukraińskim. W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie) Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/ (link otwiera się w nowym oknie)

2021.01.14 Komunikaty Covid-19 Ważne!
Szczepimy się ! Kampania informacyjna i promocyjna

Powiat Turecki wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku rozpoczął wielką akcję promocyjną i informacyjną dotyczącą szczepień na COVID-19 w powiecie. W związku z tym w dniu 13 stycznia 2021 r. odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Starostę Tureckiego Dariusza Kałużnego Wicestarostę Władysława Karskiego wraz z Dyrektor PSSE w Turku Katarzyną Wysocką. W wideokonferencji wzięli udział zaproszeni samorządowcy z Powiatu Tureckiego, Komendanci KP PSP w Turku, a także przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Powiatu Tureckiego. Informację na temat szczepień, możliwości wyboru godziny i terminu szczepień oraz o sposobach rejestracji na szczepienie szczegółowo przekazała Inspektor Katarzyna Wysocka, wskazując, że od 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. 25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Podkreślono, że te szczepienia są szczególnie ważne. Robimy je nie tylko dla siebie, ale również dla innych. Przede wszystkim dla tych, którzy nie mogą być zaszczepieni. W związku z tym Pani Dyrektor zachęca i apeluje do wszystkich, aby się szczepili. Terminy: 15-21.01.2021 rejestracja terminów szczepień dla seniorów powyżej 80 roku życia. Od 18.01.2021 rozpoczną się szczepienia przez zespoły wyjazdowe dla mieszkańców DPS. Od 22.01.2021 rozpocznie się rejestracja terminów szczepień dla osób w wieku od 70 do 80 roku życia. Od 25.01.2021- rozpocznie się szczepienie dla osób powyżej 70 roku życia. Występują 3 formy zapisu na szczepienia przeciw COVID-19: 1. Bezpłatna całodobowa infolinia – numer 989. Dla dzwoniących z zagranicy nr tel. +48 22 62 62 989 Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie przesłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 2. Internetowe Konto Pacjenta (e-rejestracja). 3. Rejestracja w najbliższym dla miejsca zamieszkania punkcie szczepień VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=yvltgT-CNhU&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=W1CpZm4PAPE&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=1Xv61tNYltM

2021.01.13 Komunikaty Ważne!
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych: 1. Ochrona praw człowieka2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br. Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.! Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny