Aktualna sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 w Powiecie Tureckim na dzień April 1, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 7
  • Osoby poddane kwarantannie: 364 (+41)
  • Osoby hospitalizowane: 3
  • Osoby zakażone: 1
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2020.03.27 Komunikaty Covid-19 Ważne!
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Tureckiego !

Na podstawie oficjalnej informacji otrzymanej od Kierownika Oddziału mediów i komunikacji społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Tomasza Stube przekazuję Państwu komunikat o pierwszym przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u mieszkanki Powiatu Tureckiego, która przebywała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Kobieta od dłuższego czasu była i obecnie jest pacjentką szpitala, na terenie którego już wcześniej potwierdzono przypadek zakażenia. Szpital został zamknięty i poddany kwarantannie. Pacjentka najprawdopodobniej uległa zakażeniu w placówce, a jej stan jest ogólnie dobry. Zwracam się o zachowanie spokoju i przestrzeganie rozporządzeń oraz zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli nie musimy nie wychodźmy z domu. Życzę Państwu dużo zdrowia.   Starosta Turecki Dariusz Kałużny  

2020.03.24 Komunikaty Ważne!
DYREKTOR SP ZOZ APELUJE !

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku informuje, że w związku z wydarzeniem z dnia 23.03.2020 roku w kwarantannie przebywa dwóch ratowników medycznych z zespołu ratownictwa medycznego oraz dwie pielęgniarki z obsługi medycznej izby przyjęć, w której będą przebywać do czasu uzyskania wyników badań pacjenta podejrzanego o możliwość zakażenia koronorawirusem SARS -CoV - 2. Po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywał podejrzany pacjent przywrócono normalne funkcjonowanie izby przyjęć. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Apeluje do wszystkich osób, którym udzielana jest pomoc medyczna o przekazywanie rzetelnie informacji o możliwych kontaktach z osobami, które mogą być potencjalnymi nosicielami, co umożliwi w sposób bezpieczny dla personelu medycznego udzielanie potrzebnej pomocy. Ukrywanie informacji bądź przekazywanie ich z opóźnieniem powoduje zakłócenie w normalnej pracy zespołów ratownictwa medycznego oraz personelu medycznego szpitala co może spowodować potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów wymagających pomocy medycznej. Równocześnie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku serdecznie dziękuje za wszelkie przejawy wsparcia dla szpitala i jego personelu, jednak zwracamy się z gorącą prośbą aby nie dokonywać zbiórek i tym bardziej zakupu sprzętu medycznego bez wcześniejszych konsultacji z Dyrekcją SP ZOZ w Turku. Wszystkie osoby, instytucje i przedsiębiorców chcących wesprzeć Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku oraz jego personel w tym trudnym czasie prosimy o wcześniejszy kontakt na adres mail : sekretariat@szpital.turek.pl w celu uniknięcia dokonywania zakupów, które ze względów formalnych nie będą mogły być wykorzystane przez personel na terenie szpitala, gdyż nie będą posiadały niezbędnych certyfikatów, dopuszczeń lub dokumentów pozwalających na ich bezpieczne użytkowanie przez personel medyczny.

2020.03.16 Komunikaty Covid-19 Ważne!
UWAGA ! GEODEZJA ONLINE !

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  WYDZIAŁ GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA STAROSTWA POWIATOWEGO W TURKUzachęca do korzystania z usług elektronicznych: - SMART GEODEZJA:        http://powiatturek.giportal.pl/   - SKŁADANIE WNIOSKÓW POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA:            geodezja@powiat.turek.pl    - WNIOSKI DOSTĘPNE NA STRONIE: http://www.bip.powiat.turek.pl            

2020.03.13 Komunikaty Covid-19 Ważne!
Zmiany w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska

    Turek, dnia 13.03.2020 roku Komunikat Starosty Tureckiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Tureckiego w związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców Powiatu Tureckiego i urzędników Starostwa Powiatowego w Turku, wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy Wydziału Geodezji i Ochrony ŚrodowiskaStarostwa Powiatowego w Turku. Starosta Turecki wprowadza od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania: 1) w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska mieszczącym się przy ul. Łąkowej w Turku, wyłącza się swobodny ruch osób, 2) Interesanci obsługiwani będą wyłącznie w tymczasowym punkcie obsługi, usytuowanym przy wejściu do siedziby, 3) Kasa urzędu będzie zamknięta- realizacji płatności możliwa będzie wyłącznie przy pomocy kart lub przez przelew(nr konta: 58 1560 0013 2781 4918 3000 0001). Starosta Turecki zwraca się z apelem do Mieszkańców Powiatu Tureckiego, aby ograniczyli również wizyty w Starostwie Powiatowym w Turku i jednostkach podległych. Uprasza się osoby z objawami przeziębienia lub grypy o pozostawanie w domach. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Starosta Turecki Dariusz Kałużny

2020.03.12 Komunikaty Covid-19 Ważne!
Komunikat Starosty Tureckiego i Burmistrza Miasta Turek

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynku Starostwa Powiatowego w Turku oraz Urzędu Miejskiego w Turku. W przypadku konieczności złożenia wizyty w urzędzie, uprzejmie prosimy o udanie się wyłącznie do Punktów Obsługi Interesantów na parterze budynku przy ul. Kaliskiej 59. Uprzejmie prosimyo nie przychodzenie do urzędu osób z objawami przeziębienia i grypy. W obecnej sytuacji zalecamy głównie kontakt telefoniczny bądź elektroniczy.   Burmistrz Miasta Turek    Starosta Turecki Romuald Antosik              Dariusz Kałużny

2020.03.05 Komunikaty Ważne!
Uwaga !!! Zmiana organizacyjna !!!

W związku ze zmianami organizacyjnymi od 16-go marca 2020 roku nastąpi połączenie Wydziału Geodezji i Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku. Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku będzie przyjmował interesantów przy ulicy Łąkowej 4a, czyli w budynku gdzie obecnie znajduje się Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku. Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy. Starosta Turecki Dariusz Kałużny  

2020.03.27 Komunikaty Covid-19
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Tureckiego !

Na podstawie oficjalnej informacji otrzymanej od Kierownika Oddziału mediów i komunikacji społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Tomasza Stube przekazuję Państwu komunikat o pierwszym przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u mieszkanki Powiatu Tureckiego, która przebywała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Kobieta od dłuższego czasu była i obecnie jest pacjentką szpitala, na terenie którego już wcześniej potwierdzono przypadek zakażenia. Szpital został zamknięty i poddany kwarantannie. Pacjentka najprawdopodobniej uległa zakażeniu w placówce, a jej stan jest ogólnie dobry. Zwracam się o zachowanie spokoju i przestrzeganie rozporządzeń oraz zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli nie musimy nie wychodźmy z domu. Życzę Państwu dużo zdrowia.   Starosta Turecki Dariusz Kałużny  

2020.03.13 Komunikaty
Prace punktów NPP i NPO zawieszone od 16 marca

W związku ze zminiającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną chorobą zakaźną COVID-19, prace punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tureckiego zostają zawieszone od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.   StarostaDariusz Kałużny  

2020.03.02 Komunikaty
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert 2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), zwanej dalej ustawą, art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz Uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,   Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku w zakresie:   1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2) kultury i dziedzictwa narodowego; 3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.   Starosta Turecki /-/ Dariusz Kałużny

2020.02.27 Komunikaty
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku. ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)oraz Uchwały nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”   ogłasza   otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku.   Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Powiat Turecki zleci w formie wsparcia realizację zadań publicznych z zakresu: wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.   Starosta Turecki                                                                                                                              /-/ Dariusz Kałużny