Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.04.28 Edukacja i sport Ważne!
Powodzenia, Maturzyści!

Życzenia Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego na okoliczność zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych ze szkół prowadzonych przez Powiat Turecki.    

2023.04.27 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Ulica Dobrska w Turku z wykonawcą przebudowy

Niebawem ruszy przebudowa ulicy Dobrskiej w Turku (ulica powiatowa nr 4518P). Jest to drugi etap projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W pierwszym etapie gruntownej przebudowie uległa ulica Uniejowska. Umowę na wykonanie tego zadania podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz Prezes Zarządu spółki Via Leonia Witold Rosiak. Wykonawca drogi i Kierownik ZDP omówili przebieg planowanych prac ze Starostą Dariuszem Kałużnym, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Janem Smakiem oraz Członkiem Zarządu Ryszardem Papierkowskim. Jak zauważył Starosta jest to pierwsza jakże ważna umowa podpisana przez nowego Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku. Przebudowa ulicy Dobrskiej na blisko 300 metrowym odcinku od ronda przy ulicy Uniejowskiej do ronda przy ulicy Niepodległości (DK72) zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej ważnej arterii komunikacyjnej. Inwestycja to kolejny element ciągu komunikacyjnego wykonywanego przez Powiat Turecki na terenie miasta, którego modernizacja wpłynie korzystnie także na estetykę tego obszaru. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni,  wykonany zostanie również nowy chodniki i zjazdy do posesji. Całkowitą wartość inwestycji zaplanowano w kwocie 1.100.439,51 zł. Wsparcie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 820.586,89 zł (80% kosztów kwalifikowanych) . 279.852,62 zł to wkład z budżetu Powiatu Tureckiego. Przebudowa Dobrskiej to kolejny widoczny przejaw znakomitej współpracy samorządu powiatowego z rządem. Główną część robót budowlanych zaplanowano na okres wakacyjny.

2023.04.25 Wydarzenia Ważne!
Narodowe Święto Trzeciego Maja - zaproszenie

Starosta Turecki Dariusz Kałużny zaprasza Mieszkańców Powiatu Tureckiego do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Trzeciego Maja. 

2023.04.24 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Informacja KRUS o rehabilitacji leczniczej i turnusach regeneracyjnych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Turku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej skierowanej do osób ubezpieczonych, uprawnionych do emerytury rolniczej oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od dnia 1 stycznia 2023 roku może kierować osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą oraz ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne. Celem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej jest poprawa stanu zdrowia, poprawa stanu funkcjonalnego i kondycji psychofizycznej pacjentów. Turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia. Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które wymagają rehabilitacji ukierunkowanej na schorzenia narządu ruchu lub układu krążenia i nie mają przeciwwskazań do rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę. Z kolei z turnusu regeneracyjnego może skorzystać osoba, która wykazuje się samodzielnością psychofizyczną (sprawność ruchowa, funkcje poznawcze, stan emocjonalny) wymagająca poprawy kondycji psychofizycznej. Podstawowy okres trwania rehabilitacji wynosi 21 dni, natomiast okres trwania turnusu regeneracyjnego realizowanego w formie stacjonarnej  wynosi 7 dni. Każdy pacjent skierowany na rehabilitację leczniczą ma zagwarantowane trzy zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych natomiast pacjent skierowany na turnus regeneracyjny  ma zagwarantowane cztery zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Rehabilitacja lecznicza osób uprawnionych do emerytury rolniczej i na turnus regeneracyjny odbywa się na wniosek zainteresowanego. Lekarz prowadzący leczenie (Lekarz POZ lub lekarz specjalista) sporządza wniosek stanowiący wzór do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych. Wniosek taki składa się w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub turnus regeneracyjny. Rehabilitację leczniczą oraz turnusy regeneracyjne Kasa realizuje we własnych zakładach rehabilitacji leczniczej. Kasa posiada sześć Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS tj.: Centrum Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu. Po więcej szczegółów zapraszamy do Jednostek organizacyjnych KRUS.

2023.04.24 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiatowy Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty

To jedna z ulubionych bohaterek literackich przedszkolaków, kocha paski i żelki. Mieszka w Polsce z Mamą, Tatą i rodzeństwem oraz żółwiem Kajetanem. Marzy o tym, aby mieć psa. Jej ukochanym pluszakiem jest niezawodny Misiek Zdzisiek. O kim mowa? Oczywiście o Basi, postaci stworzonej przez Zofię Stanecką. Pisarka przybyła do Powiatu Tureckiego specjalnie na finał Powiatowego Konkursu Plastycznego na ilustrację do książki o przygodach Basi. Pomysłodawczyni i organizatorka konkurs dyrektor Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku Urszula Szczęsna – gościła dziś młodych artystów, którzy podjęli wyzwanie i stworzyli pomysłowe ilustracje do książek. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem bowiem do komisji wpłynęło ponad 130 prac. Nagrody laureatom konkursu wręczali Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Piotr Szewczyński - Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego razem z autorką serii książek o Basi - Zofią Stanecką. Wyniki konkursu prezentują się następująco: Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Wiktor Michalski – Przedszkole w Przykonie, Emilia Rybka – Przedszkole nr 7 w Turku, Miłosz Męderski – Żuki. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Nela Kwiatkowska – Oddział Przedszkolny w Cisewie, Daria Staciwa – Turek, Wiktoria Bałwas – Miłaczewek, Piotr Jafra – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie, Marcel Koralewski – Zespół Szkół w Przykonie, Amelia Frankowska – Gminne Przedszkole w Malanowie, Maja Wieczyńska – Szkoła w Dziadowicach, Lena Sznycer – Przedszkole "Mały Odkrywca" w Turku, Witold Karbowy – Szkoła Podstawowa w Galewie, Aleksandra Słomowska – Gminne Przedszkole w Brudzewie, Liwia Walczak – Przedszkole w Tuliszkowie, Zuzanna Froncala – Oddział Przedszkolny w Skarżynie. Największą nagrodą dla zgromadzonych w naszej bibliotece dzieci było spotkanie z pisarką i warsztaty literackie. Każdy mógł choć na chwilę poczuć się pisarzem, twórcą, ilustratorem. Wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

2023.04.21 Komunikaty Ważne!
Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego oraz o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu

Nadleśnictwo Turek informuje o planowanym zabiegu ograniczania liczebności barczatki sosnówki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu). Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 24.04 - 31.05.2023.

2023.04.20 Komunikaty Ważne!
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku

Uchwałą nr 901/2023 z dnia 20.04.2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku  w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,                                                                                                                       Wicestarosta                                                                                                           /-/ Władysław Karski   Poniżej Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.

2023.04.18 Edukacja i sport Ważne!
Drzwi otwarte w szkołach Powiatu Tureckiego

Zapraszamy na tzn. „drzwi otwarte” do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Turecki: - 19 kwietnia 2023 r. – Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich - 25 kwietnia 2023 r. – Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku - 30 maja 2023 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku - 24 maja 2023 r. - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (nabór trwa cały rok)   Film promujący ZPEW: https://www.facebook.com/powiatturekpl/videos/787329703026119   Film poświęcony rekrutacji do ZSR, ZST, LO: https://fb.watch/kIiV2t7K1E/  

2023.04.17 Kultura i Turystyka Ważne!
Najlepsi z najlepszych! OSP Galew na arenie ogólnopolskiej odnosi wielki sukces

W Gąsawie koło Żnina rywalizowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak było na Ogólnopolskim Turnieju w Halową Piłkę Nożną. Najlepsi strażacy z różnych zakątków Polski zjechali do Gąsawy, by rywalizować w Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP o Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się strażacy z OSP Galew - wcześniej wyłonieni podczas rozgrywek powiatowych i jako Mistrzowie Województwa Wielkopolskiego. To już tradycja, że w gościnnej Gąsawie, a wcześniej także w Rogowie, spotykają się drużyny OSP z całej Polski, by rozegrać mecze piłki nożnej. Impreza ma charakter sportowy, ale także integrujący strażacką brać. Podczas trwających cały dzień rozgrywek, drużyny i kibicujące im zespoły dobrze się bawiły. Choć dominowała atmosfera sportowej rywalizacji, wszyscy byli jak jedna, strażacka rodzina. Powiat Turecki jest niezmiernie dumny z sukcesu, jaki odniosła drużyna OSP Galew. Nasi strażacy zajęli 5 miejsce w Polsce. Przekazujemy serdeczne gratulacje i składamy wyrazy uznania Druhnom i Druhom z Galewa. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tę inicjatywę.

2023.04.14 Wydarzenia Ważne!
Spółka PGE PAK Energia Jądrowa - czysta energia o krok bliżej

W czwartek 13 kwietnia Starosta Dariusz Kałużny wziłą udział na zaproszenie ZE PAK SA w uroczystym spotkaniu zorganizowanym w związku z powołaniem spółki Spółka PGE PAK Energia Jądrowa, które odbyło się przy odkrywce Jóźwin. To kolejny ważny krok w kierunku bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także transformacji Wielkopolski Wschodniej odchodzacej od energetyki opartej o więgiel brunatny na rzecz produkcji czystej energii bez emisjii dwutlenku węgla. W spotkaniu udział wzięli Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Zbigniew Hoffmann, Wiceminister Ryszrad Bartosik, Prezesi ZE PAK SA Piotr Woźny oraz PGE Wojciech Dąbrowski, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski.  Na zaproszenie przybyli także dyplomaci koreańscy oraz przedstawiciele koreańskiej firmy KHNP, której technologia ma zostać zastosowana przy budowie bloków elektrowni atomowej w Pątnowie. Pierwszy z bloków ma zostać wybudowany do 2035 roku.