Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.08.25 Komunikaty Ważne!
Znaleziono książki

W dniu 12 sierpnia 2023 r. w Miejskim Parku im. Konstytucji 3 Maja ul. Kościuszki w Turku znaleziono 5 książek. Właściciel książek może odebrać swoją własność w Starostwie Powiatowym w Turku, w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13d. Tel.: 63 222 32 68

2023.08.23 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Dofinansowanie do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej w DPS Skęczniew

Dom Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie do przedsięwzięcia budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej w kwotach:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 200.000,00 złPowiat Turecki - 59.928,96 zł.

2023.08.21 Wydarzenia Ważne!
Oddział Ginekologiczno – Położniczy w SP ZOZ w Turku na miarę XXI wieku

Dziś miało miejsce oficjalne oddanie do użytku nowo wyremontowanego Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z salą porodową i Oddziałem Noworodkowym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Nowoczesny wygląd sal, wysoki standard wyposażenia medycznego, przestrzenne wnętrza, komfortowe warunki dla pacjentek i ich nowonarodzonych dzieci, a także dla personelu medycznego -  tak w skrócie można opisać całkowicie zmodernizowany oddział. Inwestycja została zrealizowana dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, w ramach którego Powiat Turecki pozyskał 12.000.000 zł.  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak, Dyrektor SP ZOZ w Turku Krzysztof Sobczak, Ordynator dr Marek Bakalarz oraz Położna Oddziałowa Anna Zielińska. W ramach inwestycji Powiat Turecki dokonał generalnej przebudowy Oddziału Ginekologiczno- Położniczego z salą porodową i Oddziałem Noworodkowym. Zakupiono mammograf cyfrowy na wyposażenie działu diagnostyki obrazowej oraz automatyczny agregat prądotwórczy. Do dyspozycji pacjentek przebywających na oddziale jest także doradca żywieniowy oraz psycholog. Z myślą o przyszłych rodzicach zafunkcjonuje również profesjonalna szkoła rodzenia. -Działamy na rzecz rozwoju tego powiatu. Postawiliśmy przede wszystkim na zdrowie i życie mieszkańców. To nie pierwsze miliony. Remontowaliśmy inne oddziały, przekazywaliśmy środki na sprzęt, karetki pogotowia, tych milionów było bardzo dużo. Przyszedł czas na ten oddział. To jest najważniejsza inwestycja oprócz tych drogowych inwestycji, bo ona dotyczy zdrowia i życia - jak podkreślił Wiceminister Bartosik ważne jest by dzieci przychodziły na świat w godnych warunkach i tego właśnie dowodem jest niniejszy oddział. - Bardzo się cieszę, że Samorząd Powiatu Tureckiego obecnej kadencji - dzięki wielkiemu wsparciu Ministra Ryszarda Bartosika - zrealizował obiecane remonty w powiatowym szpitalu. My nie rzucamy słów na wiatr. To, jak teraz wyglądają oddziały jest powodem do naszej dumy, a świadczenia medyczne w naszym szpitalu są już na bardzo wysokim poziomie. Nasze hasło od początku kadencji brzmiało „inwestujemy w przyszłość”. Chyba większej i lepszej inwestycji nie ma - mówił Starosta Turecki Dariusz Kałużny, przypominając, że jednym z priorytetów Powiatu Tureckiego jest inwestycja w służbę zdrowia, a ponad 20 mln zł przeznaczono na wszelkie inwestycje właśnie w tej dziedzinie. Należy także dodać, że oddział w trakcie przebudowy nigdy nie przestawał funkcjonować, prace zostały podzielone na etapy w taki sposób, aby nie przerywać świadczonych usług. Od początku remontu do dnia 16 sierpnia br. odbyło się 780 porodów – mówił Dyrektor szpitala Krzysztof Sobczak. Remont oddziału nie tylko poprawił standardy opieki medycznej ale również stworzył otoczenie, które sprzyjać będzie zdrowiu i dobremu samopoczuciu pacjentek i ich dzieci. Najlepszym dowodem na to, że Oddział Ginekologiczno - Położniczy w turkowskim szpitalu to miejsce, w którym każda kobieta czuje wsparcie, troskę i profesjonalizm zespołu medycznego, jest załączony list od jednej z pacjentek – zachęcamy do przeczytania. https://wielkopolska.tv/kobiety-moga-tam-teraz-rodzic-w-europejskich-warunkach/?fbclid=IwAR2Mv6c38mgdAo5CqxJPT15DxmICYyLAOEepyGNzvHusokM7etaQgCqHN_A https://konin.naszemiasto.pl/nowoczesna-porodowka-i-odzial-noworodkowy-w-turku/ar/c14-9425667?fbclid=IwAR3RYH-Be_R9j64dRfnDqORuLpWoIR2Pyeh4Le-5mVrsvLVyL3gyv_naHws https://poznan.tvp.pl/72139785/20082023-godz1430?fbclid=IwAR3koWdsyPVAwu9zNVvUsN9NU1inDnS2t1GFM71fsu81nnOhKKjtUu99Dc4    

2023.08.16 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla bryg. Piotra Pietruchy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku z powodu śmierci Matki przekazuje Samorząd Powiatu Tureckiego.        

2023.08.16 Komunikaty Ważne!
Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji proponowanych do zgłoszenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku, w dniu 2 sierpnia 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Tureckiego o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków     i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. O udzielenie dotacji mogły ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W wyniku przeprowadzonego naboru w dniach 02-14 sierpnia 2023 r. wpłynął jeden wniosek złożony przez Parafię Rzymsko - Katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Zarząd Powiatu Tureckiego dokonał oceny formalnej wniosku i zakwalifikował go do zgłoszenia przez Powiat Turecki o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Starosta Turecki/-/ Dariusz Kałużny

2023.08.16 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiat Turecki oddał cześć Uczestnikom Bitwy Warszawskiej oraz honor Polskiemu Wojsku

Za rocznicę polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej uznawana jest data 15 sierpnia. Tego dnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego i to właśnie żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej towarzyszyli delegacjom z Powiatu Tureckiego składającym kwiaty przy pomniku Orła Białego.   Bitwa Warszawska miała miejsce na terenach znajdujących się pomiędzy Dęblinem, a granicą z Prusami Wschodnimi. Wówczas stoczono kilka walk, a o ich wyniku zadecydowała determinacja polskiego dowództwa oraz odwaga doskonale przygotowanych żołnierzy.   Mieszkańcy Powiatu Tureckiego uczcili pamięć tamtych wydarzeń, kiedy to wojska polskie odparły bolszewików. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Wierni modlili się wspólnie w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie delegacje udały się do parku im. Konstytucji 3 Maja w Turku i złożyły kwiaty przy pomniku Orła Białego, a także pod popiersiem Tadeusza Kosciuszki przy I LO w Turku.   Okolicznościowe przemówienie wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. - Jak każdego roku, 15 sierpnia gromadzimy się, aby czcić chwałę oręża polskiego, czcić zwycięstwo naszej armii w roku 1920, zwycięstwo nad Bolszewikami, nad nawałą, nad czerwoną zarazą, która chciała zalać najpierw naszą Ojczyznę, a następnie Europę. Był to dzień cudu, bo nasza armia odparła sowiecką nawałę, ale zanim się to stało musiało się wydarzyć wiele i marszałek Józef Piłsudski, który był przywódcą politycznym, ale i dowódcą wojskowym musiał podjąć dużo ważnych i strategicznych decyzji. Najpierw doszło do zmiany premiera i został nim Wincenty Witos To było ważne wydarzenie, które umożliwiło przyciągnięcie do naszej Ojczyzny mas ludowych. W tym rządzie znalazły się wszystkie siły polityczne również socjaliści i lewica. Obok stali tylko komuniści, którzy w Białymstoku próbowali wraz z sowietami utworzyć tymczasowy Rząd Komunistyczny. Powstał Rząd Obrony Narodowej, zmieniono dowódcę naszych wojsk, sztabu generalnego. Te wszystkie działania spowodowały entuzjazm wśród naszych obywateli bowiem jedni walczyli w okopach, bili się na froncie, a lud w tym czasie modlił się w świątyniach. Dzięki tym działaniom była możliwa obrona naszej Ojczyzny. Wkład w to mieli zwykli żołnierzy, wybitni dowódcy- mówił Minister.   Organizatorami uroczystości patriotycznej byli Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk, którzy dziękują wszystkim za udział w dzisiejszym Święcie.

2023.08.08 Edukacja i sport Ważne!
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nadal będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2023/2024 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.  O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: uczą się lub studiują w trybie dziennym, są na stałe zameldowane na terenie Powiatu Tureckiego, w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia, uzyskały w poprzednim roku nauki średnią ocen od: 4,21 – uczniowie4,01 – studenci i słuchacze, średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci –740,00 zł netto, złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wlkp. stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą sumę punktów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku(ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/ 2223259, 7.30-15.30), w terminach: uczniowie do 15 września 2023 r. studenci do 16 października 2023 r.

2023.08.04 Kultura i Turystyka Ważne!
15 sierpnia 2023 r - 103. Rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk zapraszają Mieszkańców Powiatu Tureckiego do wzięcia udziału w dniu 15 sierpnia br. w uroczystościach z okazji 103. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święcie Wojska Polskiego.

2023.08.02 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy zabytków.

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy zabytków.Szczegóły poniżej: https://bip.powiat.turek.pl/73/Ogloszenia_rozne/ Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2023 r. do godziny: 14:00

2023.08.01 Kultura i Turystyka Ważne!
1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Aby upamiętnić wydarzenie każdego roku 1 sierpnia w godzinę „W” uruchamiane są syreny alarmowe. Podobnie jak w latach ubiegłych również dzisiaj o godzinie 17.00, w dokładną rocznicę wybuchu walk, w całej Polsce słyszeć będzie można wycie systemów ostrzegania ludność. Również i w gminach powiatu tureckiego będzie miało miejsce to niespotykane upamiętnienie. Uczcijmy pamięć bohaterów walk o Warszawę.