Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.11.22 Kultura i Turystyka
Zapraszamy na koncert Jacka Wójcickiego

Starosta Turecki uprzejmie zaprasza mieszkańców Powiatu Tureckiego w dniu 29 listopada br. o godz. 18.00 na koncert Jacka Wójcickiego organizowanego z cyklu "Z dobrych uczuć..." Koncert odbędzie się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Turku Sprzedaż biletów: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, ul. T. Kościuszki 6, w godzinach 9-15 Sklepik w I LO w Turku, w godzinach 8-14‹

2016.11.14 Wydarzenia
Powiat Turecki uczcił 11 listopada

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Po 123 latach zaborów nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy i na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Ich bohaterstwu oddano cześć m.in. podczas uroczystości w Turku, które rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny. Po wspólnej modlitwie licznie przybyłe delegacje pocztów sztandarowych, delegacje z urzędów, instytucji i zakładów pracy oraz mieszkańcy powiatu tureckiego przy akompaniamencie orkiestry dętej PSP w Turku przemaszerowali do parku miejskiego przed popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbyła się druga część uroczystości - manifestacja patriotyczna wraz z okolicznościowym wystąpieniem Burmistrza Miasta Turku i Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika, wręczeniem odznaczenia "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" dla honorowego dawcy krwi - Henryka Michalskiego oraz złożeniem  kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po rozpaleniu "Ognia Niepodległości", nastąpił krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy z Hufca ZHP w Turku oraz prezentacja multimedialna pt. "Turkowian droga do Wolności". Samorząd Powiatu Tureckiego w uroczystościach patriotycznych reprezentował Wicestarosta Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Gebler oraz powiatowi radni. Starosta Turecki dziękuje współorganizatorom za pomoc o zorganizowaniu uroczystości, a w szczególności harcerzom z Hufca ZHP,   drużynie młodzieżowej z OSP Turek, uczniom klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz licznie przybyłym mieszkańcom powiatu tureckiego za oddanie czci bohaterskim przodkom i wspólne manifestowanie postaw patriotycznych.

2016.10.31 Inwestycje i Rynek pracy
Powiatowa ulica w gminie Dobra w nowej odsłonie

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Dobra w powiecie tureckim: trwa remont ulicy Tadeusza Kościuszki w Dobrej. Prace wykonywane są na długości ok. 500 metrów. W ramach wykonywanych remontów usunięto już starą nawierzchnię jezdni. Obecnie, nakładana jest nowa warstwa drogi. Utwardzone betonową kostką zostaną także pobocza.  Przebudowa drogi jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa kierowców, a także pieszych oraz dzieci, które tą drogą uczęszczają do pobliskiego przedszkola. 

2016.10.31 Komunikaty
Zachowaj szczególne bezpieczeństwo podczas trudnych warunków atmosferycznych

Starosta Turecki apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych. Złe warunki pogodowe i niedostosowanie prędkości jazdy to główne przyczyny wielu zdarzeń drogowych. Okres jesienno-zimowy również nie sprzyja-niskie temperatury, szybko zapadający zmrok, mokra nawierzchnia oraz duża ilość liści sprawiają, że bardzo łatwo można ulec wypadkowi. Poprzez odpowiednie zachowania można jednak zminimalizować niebezpieczeństwo. Przed wyuszeniem w podróż należy sprawdzić oświetlenie, ilość płynu do spryskiwaczy oraz jakość opon. Podczas jazdy należy pamiętać o odpowiedniej prędkości, a także o tym, że jezdnia w połączeniu z opadami i zalegającymi na jej powierzchni liśćmi, wydłuża drogę hamowania i często powoduje wpadnięcie w poślizg i brak możliwości zapanowania nad samochodem. Duże niebezpieczeństwo czeka także mało widocznych pieszych i rowerzystów. Kierowca jest w stanie zauważyć pieszego dopiero z odległości około 40 metrów. Opady atmosferyczne i mgły sprawiają, że widoczność jest jeszcze mniejsza. Dlatego tak ważne jest, aby piesi podróżujący po zmroku posiadali elementy odblaskowe na odzieży wierzchniej lub przy torebkach. W odblaski należy wyposażyć także najmłodszych. Jednocześnie przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 roku istnieje obowiązek noszenia odblasków widocznych dla innych uczestników ruchu drogowego, poprzez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym. O bezpiecznym poruszaniu się po drodze muszą pamiętać także rowerzyści i motorowerzyści. Każdy rower powinien być wyposażony w pełne oświetlenie-z przodu w jedno białe światło pozycyjne, z tyłu w jedno czerwone i dodatkowo w światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt. Powyższe zalecenia i wzmożona ostrożność w okresie jesieni i zimy pozwoli podróżnym na zachowanie zdrowia, a nawet uratowanie życia swojego i innych.

2016.10.30 Edukacja i sport
Licealiada i Gimnazjada w Piłce Halowej Chłopców

27 października 2016 roku w Hali Sportowej Zesołu Szkół w Tuliszkowie odbyła się Licealiada i Gimnazjada w Piłce Halowej Chłopców. Zawody  zaszczycił swoją obecnością Starosta Turecki Mariusz Seńko. Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.  IW licealiadzie uczestniczyły 3 zespoły chłopców.   Wyniki rywalizacji w załączniku

2016.10.28 Kultura i Turystyka
V Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego

W minioną środę, 26 października, odbył się V Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego.  Festiwal był przeglądem dorobku amatorskiego ruchu artystycznego z terenu powiatu tureckiego. Udział w imprezie wzięli atyści amatorzy, twórcy ludowi i zespoły śpiewacze ze wszystkich gmin naszego powiatu. W czasie imprezy można było także skosztować lokalnych potraw. Projekt, współfinansowany przez Powiat Turecki, służy popuaryzacji dorobku lokalnych zespołów i wokalistów, a także zachowanie w pamięci lokalnych tradycji. ‹ Powiat Turecki reprezentowała Radna Rady Powiatu Tureckiego Zofia Gruszczyńska.‹  

2016.10.28 Wydarzenia
Obchody Święta Terenowych Organów Administracji w Poznaniu

W czwartek, 27 października, w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Poznaniu. Data 27 października jest nawiązaniem do tradycji wojskowej, bowiem 27 października 1918 roku ukazała się Tymczasowa Ustawa o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej, która powołała do życia Komendy Uzupełnień w Polsce. W uroczystości wziął udział Starosta Turecki Mariusz Seńko, który otrzymał statuetkę od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w podziękowaniu za zasługi dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz za kształtowane pozytywnego wizerunku Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Wielkopolskiego. 

2016.10.28 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Ćwiczenia dotyczące zagrożenia terrorystycznego w Kaczkach Średnich

W dniu 28 października 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbyło się powiatowe ćwiczenie dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Organizatorem ćwiczenia był Starosta Turecki wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia w Starostwie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji. Podczas pierwszej części ćwiczenia przeprowadzone zostało szkolenie dla administratorów obiektów instytucji publicznych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu tureckiego na temat zasad postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. W kolejnej części odbyło się ćwiczenie praktyczne z udziałem służb ratowniczych oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Scenariusz ćwiczenia zakładał podłożenie ładunku wybuchowego w jednej z klas szkoły. Konieczna była ewakuacja uczniów, personelu szkoły oraz uczestników szkolenia. Podczas końcowego etapu ewakuacji doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w wyniku czego poszkodowanych zostało 16 osób.  Celem ćwiczenia było m.in. doskonalenie wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych  do działań w przypadku zaistnienia zagrożenia  terrorystycznego, doskonalenie koordynacji działań służb ratowniczych, sprawdzenie procedur Gminnego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,praktyczne przećwiczenie działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz  elementy  ratownictwa medycznego. Po zakończeniu działań ratowniczych sztab kryzysowy dokonał podsumowania ćwiczenia zwracając szczególną uwagę na duże zaangażowanie Dyrekcji szkoły i sprawnie przeprowadzoną ewakuację.

2016.10.27 Komunikaty
Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.    Informacje ogólne:   Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wzakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   Wymagania stawiane kandydatom:   W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria: nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie; nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwościco do ich bezstronności; mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań; posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres realizowanego zadania publicznego określonego w programie współpracy.     Zadania komisji konkursowej:   Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonychw otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego. Rekomendowanie zaopiniowanej oferty Zarządowi Powiatu Tureckiego.   Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:   Wydział Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Turku przedstawia Zarządowi Powiatu Tureckiego listę kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Tureckiego. Zarząd Powiatu Tureckiego powołuje 5 członków komisji konkursowej w składzie:3 przedstawicieli organu wykonawczego, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowychlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spośród zgłoszonych kandydatur w wyniku wcześniej ogłoszonego naboru. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.   Miejsce i termin składania zgłoszeń.   Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej”w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 2 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu).

2016.10.26 Komunikaty
Otwarty konkurs ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego    na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.