Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.06.27 Kultura i Turystyka Ważne!
UCZNIOWIE ZSR W KACZKACH ŚREDNICH ODBYLI STAŻ W HISZPANII

W ramach praktyk zawodowych 30 uczniów z klas czwartych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich miało okazję wziąć udział w projekcie zagranicznym o nazwie: "Rozwój osobisty i zawodowy uczniów w ramach programu Erasmus+". Uczestnicy projektu to uczniowie kształcący się w kierunkach, takich jak: technik reklamy, technik spedytor, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt był  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach akcji kluczowej Erasmus+: mobilność edukacyjna, sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe, a jego celem było uatrakcyjnienie procesu kształcenia oraz poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów. Staż zagraniczny odbywał się w jednym z piękniejszych  hiszpańskich miast- Walencji i trwał od 8 maja do 2 czerwca 2023 roku. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy oraz nowymi technologiami. Ponadto projekt zakładał rozwój kompetencji językowych uczniów. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom  nie tylko zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, ale przede wszystkim podnieść umiejętności miękkie, takie jak:  samodzielność, praca w grupie, radzenie sobie w trudnych stresujących sytuacjach. Udział w stażach zagranicznych ma celu umożliwić uczniom naturalne wejście w kolejny etap rozwoju zawodowego, rozwijając w nich kreatywność i innowacyjność, które przyczynią się do osiągania sukcesów zawodowych w przyszłości. Projekt ten ma również korzyści z perspektywy przyszłych pracodawców, ponieważ umożliwi pozyskanie pracowników posiadających kwalifikacje zdobyte w nowoczesnych europejskich zakładach pracy, co na pewno przysłuży się do dalszego rozwoju  przedsiębiorstw z rejonu powiatu tureckiego. Podczas stażu w Hiszpanii, uczniowie mieli również okazję poznać tamtejszą kulturę  i specyfikę organizacji życia hiszpańskiego. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w wycieczkach do nowoczesnych obiektów, takich jak Oceanarium czy Biopark, które pozwoliły na jeszcze głębsze poznanie lokalnych realiów. Projekt Erasmus+ zakładał równieżwizytę monitorującą w Walencji. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Elżbieta Karwacka oraz koordynatorka projektu Agnieszka Szymańska miały  okazję spotkać się z przedstawicielami agencji Esmovia, pośredniczącej w organizacji projektu. W trakcie spotkania omówiono dalsze możliwości współpracy oraz działania mające na celu jak najlepsze wykorzystanie programu Erasmus+ w kontekście edukacyjnym. Obie strony wyraziły zainteresowanie kontynuacją współpracy i wymianą dobrych praktyk. Kolejnym ważnym elementem wizyty było odwiedzenie miejsc, w których uczniowie odbywali staże. Dyrektor oraz koordynator miały  okazję spotkać się z pracodawcami, którzy wyrazili ogromne zadowolenie z zaangażowania i umiejętności uczniów. Pracodawcy docenili wysoki poziom profesjonalizmu oraz chęć uczenia się i rozwoju w swoich zawodach. Ta pozytywna opinia stanowi wspaniałą wiadomość dla uczniów, którzy cieszą się z takiego feedbacku oraz możliwości zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności podczas zagranicznych praktyk. Wizyta monitorująca była istotnym etapem projektu Erasmus+. Pozwoliła pani  dyrektor oraz koordynatorce lepiej zrozumieć dynamikę projektu i potwierdzić korzyści, jakie przynosi uczniom.  Dzięki zaangażowaniu, zarówno szkoły, jak i partnerów zagranicznych, uczniowie zyskali wyjątkową okazję do rozwoju zawodowego i osobistego poprzez międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń. Koordynatorzy projektu: Agnieszka Szymańska i Elżbieta Wojciechowska

2023.06.27 Edukacja i sport Ważne!
Brawa dla Mistrzów Wielkopolski z Powiatu Tureckiego

Starosta Turecki gratuluje zwycięskim drużynom z Kalinowej oraz składa podziękowanie dla drużyn OSP z Głuchowa i Janiszewa za walkę do końca. Męska i żeńska drużyna OSP z Kalinowej wywalczyły I miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo- Pożarniczych  ( na mokro )w Wągrowcu. Podczas tych zawodów żeńska drużyna z Głuchowa zajęła znakomite 5 miejsce. Słowa uznania należą się również drużynie strażaków z Janiszewa za niezwykłą waleczność. Uczestnictwo drużyn w zawodach odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu Tureckiego. Drużyny OSP i KDP Kalinowa oraz OSP Janiszew będą reprezentowały swoje gminy i Powiat Turecki podczas Mistrzostw Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej 26 sierpnia br. Już dzisiaj trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

2023.06.26 Komunikaty Ważne!
Kampania antysmogowa 2023

Troszcząc się o zdrowie i życie Wielkopolan, Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczął kolejną kampanię informacyjną dotyczącą ochrony powietrza, w tym terminów wejścia w życie ograniczeń wynikających z tzw. „uchwał antysmogowych”. Informacje dostępne na stronie: https://www.umww.pl/kampania-antysmogowa-2023    

2023.06.20 Kultura i Turystyka Ważne!
Grali o puchar Starosty

Za nami „Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Tureckiego”. Ależ to były emocje! Oto prezentacja wyników:   KATEGORIA „OPEN” KOBIET I MIEJSCE : MAGDALENA LACHMAN – KALISZ MARTA PYTLARZ – STAWISZYN II MIEJSCE: JULIA SANECKA – KALISZ KORNELIA JANCZAK – OBRZĘBIN - TUREK III MIEJSCE: AGNIESZKA GOLA-FRĄTCZAK – KALISZ EWA NAGŁOWSKA – KALISZ   KATEGORIA MĘŻCZYZN 50+ I MIEJSCE : PAWEŁ KOZIELSKI – PORADZEW - GOSZCZANÓW DAWID STĘPNIAK – ŁÓDŹ II MIEJSCE: KRYSTIAN BANGROWSKI – ZŁOTNIKI MAŁE KOLONIA - STAWISZYN, KRYSTIAN WALCZAK – KALISZ III MIEJSCE : DAMIAN NOWAK – WILCZYN BŁAŻEJ SZYMCZAK – KALISZ   KATEGORIA MĘŻCZYZN 75+ I MIEJSCE : WOJCIECH PYTLARZ – STAWISZYN ARTUR HELMAN – MAŁGÓW KOLONIA - LISKÓW II MIEJSCE: ARTUR PIECHOCKI - KALISZ DAMIAN SKORUPA – KALISZ III MIEJSCE : PIOTR STOŻEK – CHRUSTY MICHAŁ KOBIERACKI – ŁÓDŹ   Puchary nagrodzonym wręczał Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki. Serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, zapraszamy za rok .

2023.06.19 Edukacja i sport Ważne!
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPEW w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku. Szczegóły dot. konkursu w załączniku poniżej.

2023.06.19 Wydarzenia Ważne!
Jubileusz ZHP Turek

Z okazji jubileuszy 100 – lecia powstania Hufca ZHP Turek oraz 50 – lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim harcerkom i harcerzom, którzy obecnie z dumą i godnością noszą mundur harcerski, jak również tym, którzy już go zdjęli, ale w sercu jeszcze pielęgnują przywiązanie do zasad prawa harcerskiego. Niech w tym jubileuszowym roku i w kolejnych latach działalności towarzyszy Wam radość z bycia harcerzem i przekonanie z bardzo dobrze realizowanych celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego.

2023.06.19 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Kolejne dofinansowanie dla PSP w Turku

2023 roku kolejną umowę ze Starostwem Powiatowym w Turku tym razem na dofinansowanie zakupu zestawu manekinów do szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.  Starostwo Powiatowe w Turku przekaże na ten cel kwotę 20 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 40 000 zł. Sygnatariuszami umowy byli bryg. Piotr Pietrucha – Komendant Powiatowy PSP w Turku, Dariusz Kałużny – Starosta Turecki, Władysław Karski – Wicestarosta oraz Teresa Borkowska – Skarbnik.  W skład zestawu manekinów wejdą: fantom osoby dorosłej, fantom dziecka oraz fantom niemowlęcia. Komplet trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwi realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych. To kolejna umowa podpisana w ostatnim czasie ze Starostwem Powiatowym w Turku, Wcześniej, 7 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku podpisano umowę na wsparcie przez Starostwo Powiatowe w Turku montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Turku. Na mocy umowy Starostwo Powiatowe w Turku przekazało kwotę 20 tys. zł. na montaż instalacji o mocy 31,16 kWp. Instalacja zostanie posadowiona na gruncie na obszarze działki strażnicy KP PSP w Turku.Tekst i zdjecia: Malwina Marczyńska

2023.06.13 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
20 czerwca - bezpłatna mammografia w SP ZOZ Turek

Starosta Turecki oraz Dyrektor SP ZOZ w Turku serdecznie zapraszają w dniu 20.06.2023 r. na bezpłatne badania mammograficzne w powiatowym szpitalu  w Turku, ul. Poduchowne 1. 

2023.06.12 Wydarzenia Ważne!
Nadanie Sztandaru Gminie Władysławów

10 czerwca 2023 r. przedstawiciele Samorządu Powiatu Tureckiego reprezentowanego przez Wicestarostę Władysława Karskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego, Członków Zarządu Powiatu Tureckiego: Magdalenę Wysocką i Ryszarda Papierkowskiego, a także Radnego Rady Powiatu Tureckiego Zdzisława Wojtkowiaka uczestniczyli w uroczystości poświęcenia i nadania Gminie Władysławów sztandaru.   Na ręce Pani Wójt Elżbiety Klanowskiej w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego złożyli najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za trud realizacji tej jakże zaszczytnej idei. Nadanie sztandaru Gminie Władysławów jest wielkim wyróżnieniem dla zarządzających gminą, jak i całej społeczności gminnej.   To uhonorowanie dotychczasowej działalności wszystkich samorządowców, społeczników i działaczy różnych środowisk gminnych na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Władysławów. Jeszcze raz życzymy, aby dalsze lata funkcjonowania Gminy już pod płatem sztandaru obfitowały w osiągnięcia służące rozwojowi całej społeczności lokalnej.

2023.06.12 Transformacja regionu i OZE Ważne!
Umowa na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej w PSP Turek podpisana

7 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyło się podpisanie umowy na wsparcie przez Starostwo Powiatowe w Turku montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Turku. Sygnatariuszami umowy byli bryg. Piotr Pietrucha – Komendant Powiatowy PSP w Turku, Dariusz Kałużny – Starosta Turecki, Władysław Kaski – Wicestarosta oraz Teresa Borkowska – Skarbnik Powiatu Tureckiego. Na mocy umowy Starostwo Powiatowe w Turku przekazało kwotę 20 tys. zł. na montaż instalacji o mocy 31,16 kWp. Instalacja zostanie posadowiona na gruncie na obszarze działki strażnicy KP PSP w Turku. Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. K. Gruszczyński