Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2024.01.26 Wydarzenia Ważne!
Cały sercem wspieramy WOŚP

Dziś Starostwo odwiedził znany i ceniony, lokalny poeta Tomasz Korek Stolarski, który przekazał Staroście Tureckiemu Dariusz Kałużny autorski tomik wierszy zatytułowany "Poezja Bożonarodzeniowa 2022" z dedykacją autora.   Starosta postanowił przekazać otrzymany upominek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której finał odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Turku. Na rzecz WOŚP Starosta przekazuje także pióro i powiatowy kalendarz, w którym znajdują się grafiki innego lokalnego artysty - Pana Zbigniewa Muszyńskiego. Z kolei "dzień w fotelu Starosty" wylicytował już Pan Mateusz Osajda. Gratulujemy !

2024.01.26 Kultura i Turystyka Ważne!
Zapraszamy na WOŚP

Już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia br, w Miejskim Domu Kultury w Turku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie w godz. od 16:00 do 18:00. personel medyczny SP ZOZ w Turku przeprowadzi bezpłatne badania pomiaru ciśnienia, będzie także możliwość wykonywania darmowych testów na obecność koronawirusa. Tam również odbędzie się szkolenie z samobadania piersi przy użyciu nowoczesnego fantomu, które przeprowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku oraz zostaną przeprowadzone prelekcje na temat ryzyka zachorowań na raka piersi i raka szyjki macicy. Serdecznie zapraszamy!

2024.01.24 Wydarzenia Ważne!
Skarga na Starostę Tureckiego bezzasadna

Mieszkańcy naszego powiatu mają jak najbardziej prawo do poznania całej prawdy związanej z tą nieudolnie prowadzoną przez PGKIM za pozwoleniem burmistrza Antosika inwestycji. Jest za to odpowiedzialny wyłącznie PGKiM Sp. z oo w Turku pod nadzorem właścicielskim burmistrza Antosika. Dążąc do zaprzestania tych kłamliwych oszczerstw i pomówień kierowanych w moją stronę wzywam wszystkich radnych podpisanych pod tą skargą, czyli: Henryka Kacprzaka, Marcina Deruckiego, Mariolę Kadrzyńską-Siwek, Pawła Borowskiego, Ewę Groncik, Wojciecha Rygierta, Radosłwa Idzikowskiego, Seweryna Chrostka, Pawła Kwiatkowskiego i Elżbietę Niespodziańską, do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych zarówno moich, jak i co ważniejsze – związanych z pełnioną przeze mnie funkcją, którą wykonuję tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców całego powiatu, a także do zamieszczenia przeprosin od tych radnych i zapłaty od każdego z nich kwoty po 10 000 zł na wskazany przeze mnie cel społeczny.   Starosta Turecki Dariusz Kałużny   W załączniku publikujemy Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Tureckiego nr LXI/396/2024 z dnia 23 stycznia 2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tureckiego

2024.01.22 Wydarzenia Ważne!
Dzień Babci i Dziadka - życzenia

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich Święta życzę dużo zdrowia, pogody ducha, pociechy z wnuków, samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz nieustających powodów do uśmiechu.   Słodkiego, miłego życia.      Starosta Turecki Dariusz Kałużny

2024.01.15 Edukacja i sport Ważne!
„Poznaj Polskę” – podsumowanie realizacji programu w 2023 roku

W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie w wysokości 120.000 zł. Otrzymane wsparcie pozwoliło na zorganizowanie dla uczniów wycieczek szkolnych do miejsc określonych przez Ministra Edukacji jako priorytetowe obszary edukacyjne.   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku 24-26 maj 2023 r. – Warmia i Mazury https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-klas-1e-i-3g   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku29-31 maj 2023 r. – Góry Świętokrzyskie https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-1c2d---gory-swietokrzyskie   I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku14-16 czerwiec 2023 r. – Malbork-Gdańsk-Hel https://samorzad.gov.pl/web/lo-turek/wycieczka-2d-i-1c   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 22-24 maj 2023 r. – Kaszuby https://www.facebook.com/zsrkaczki/posts/749422516894167?locale=pl_PL   Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 10-12 maj 2023 r. – Sandomierz-Bieszczady-Łańcut https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2128-wycieczka-w-malownicze-bieszczady   Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 27-29 wrzesień 2023 r. – Kraków-Zakopane-Wieliczka https://www.zst.net.pl/index.php/pl/aktualnosci/2187-poznaj-polske-krakow-zakopane-wieliczka   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 22-24 maja 2023 r. – Gdańsk-Hel-Malbork https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid092CCEvaD9gnUmCo7Rm2msgiTwgmoxwZLc6cpQPFUH3RjqzHuyh8szWce3Ab5uTLtl&id=100063606519881   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku 17-19 październik 2023 r. – Elbląg-Frombork https://www.facebook.com/100063606519881/posts/pfbid0PseHEoZZyGU33cpftZiKHfDaKnu4kUhdKCmFBhTfuQN5V7JwFTkxHSTJWXPpehuRl/    

2024.01.12 Transformacja regionu i OZE Ważne!
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Cel Projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 7 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. Grupa docelowa: dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie, usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej, podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej. Zadania realizowane w projekcie: diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne, działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp., działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp., usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia, wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania. Efekty projektu: wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 661 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia, poprawa funkcjonowania 53 rodzin zastępczych, objęcie wsparciem 70 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej, rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej. Partner wiodący: Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Partnerzy: Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Powiat Kolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Powiat Koniński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Powiat Słupecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy Powiat Turecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Miasto Konin/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 17 518 013,16 zł Kwota dofinansowania UE: 12 262 609,21 zł KONTAKT w sprawie projektu: Edyta Michalak, tel. 63 / 289 24 06, e-mail: sekretariat@pcpr.turek.pl #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie  

2024.01.12 Komunikaty Ważne!
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

2024.01.11 Edukacja i sport Ważne!
Nasze szkoły z Brązową Tarczą

W rankingu „Perspektyw” szkoły oceniane są za pomocą takich kryteriów jak: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a w przypadku szkół technicznych również wyniki egzaminów zawodowych. W tym roku szkoły średnie, których organem prowadzącym jest Powiat Turecki ponownie znalazły się wśród najlepszych szkół średnich w kraju.Gratulacje kierujemy do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku! Wyniki tegorocznego rankingu dają obu szkołom Brązową Tarczę. 

2024.01.09 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiat Turecki dba o zabytkowy kościół w Turku

Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie na udzielanie dotacji z Programu Ochrony Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku o łącznej wartości 1 400 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.   Zadania będą polegały na remoncie ścian północnej i wschodniej kościoła, a także na wykonaniu drenażu wokół obiektu i podłączeniu do kanalizacji deszczowej.   Dziś Starosta Turecki Dariusz Kałużny i Wicestarosta Władysław Karski podpisali umowy z Księdzem Proboszczem Markiem Kasikiem na udzielenie dotacji celowych na realizację powyższych inwestycji.   Cieszy fakt, że dzięki pozyskanym przez Powiat Turecki środkom i gospodarności Proboszcza zabytkowy kościół w Turku zyska nowy blask i zostanie uchroniony przed niszczeniem.

2024.01.04 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Tymon - pierwszy mieszkaniec Powiatu Tureckiego w 2024 roku

We wtorek 2 stycznia w turkowskim szpitalu na świat przyszedł pierwszy mieszkaniec Powiatu Tureckiego 2024 roku. Narodziny Tymona to wielkie szczęście i radość dla rodziców - Pani Mariki i Pana Tomasza z Piętna. Chłopczyk urodził się o godzinie 10:35. Dziecko w chwili narodzin ważyło 4130 g i mierzyło 57 cm. Mamie małego Tymonka, Starosta Dariusz Kałużny w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego, przekazał gratulacje oraz upominek dla maluszka. Szczęśliwym rodzicom życzymy wszelkiego dobra i spełnienia w nowej życiowej roli. Aby ich pociecha w zdrowiu i rodzinnym szczęściu wyrosła na dobrego człowieka oraz była dumą rodziny.