Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2021.12.06 Komunikaty Ważne!
Komunikat Starosty Tureckiego

W związku z Zarządzeniem nr 322 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, wprowadza się pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 5 grudnia 2021 r., od godz. 23:59, do dnia 10 grudnia 2021 r., do godz. 23:59. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

2021.12.04 Kultura i Turystyka Ważne!
Życzenia z okazji Dnia Górnika

Z okazji Górniczego Święta „Barbórki” Samorząd Powiatu Tureckiego przekazuje Braci Górniczej i Ich Rodzinomwyrazy najwyższego uznania i szacunku,jak również życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.    

2021.12.03 Wydarzenia Ważne!
Sprzęt medyczny o wartości 1.250.000 dla szpitala w Turku

Dziś za sprawą starań Wiceministra Ryszarda Bartosika została w Koninie podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku. Umowę na dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł podpisali Wojewoda Michał Zieliński, a ze strony Powiatu Tureckiego Starosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski oraz Skarbnik Teresa Borkowska. Dodatkowo na zadanie zakupu sprzętu Powiat Turecki przeznaczył 250.000 zł. Planowany do zakupienia sprzętu medyczny dla SP ZOZ w Tuku wpłynie znacząco na zapewnienie prawidłowej diagnostyki na oddziałach szpitalnych i podjęcia działań ratujących życie pacjenta. Pomoc dzięki zakupie nowego sprzętu obejmie również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają podjęcia czynności związanych z diagnostyka i leczeniem. Dofinansowanie dla SP ZOZ w Turku pozwoli na zakup sprzętu do leczenia pacjentów w Turku na kilku oddziałach placówki w postaci: -Wieży artroskopowej - Platformy elektrochirurgicznej - Napędu ortopedycznego o dużej mocy - Aparatu do elektrokoagulacji - Aparatu do znieczuleń, - Aparatu USG - Wideogastroskopu - Dwóch kardiomonitorów - Holterów wraz z oprogramowaniem i zestawem komputerowym X 3 - Pomp infuzyjnych X 4 - Systemów ogrzewania pacjenta X 2 - Komory grzewczej do płynów infuzyjnych - Łóżek niemowlęcych z materacami i szafkami X 10 - Łóżek dziecięcych z materacami i szafkami X 10 - Aparatu EKG Umowa została podpisana po konferencji dotyczącej Rządowego Programu Polski Ład z udziałem Wiceministra Zbigniewa Hoffmanna oraz posłów Witolda Czarneckiego, Zbigniewa Dolaty i Leszka Galemby.

2021.12.03 Komunikaty Ważne!
Posiedzenie PZZK w Turku w sprawie zwalczania ptasiej grypy na terenie Powiatu Tureckiego

W dniu 2 grudnia 2021 r. pod przewodnictwem Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwalczania ptasiej grypy (HPAI) na terenie powiatu tureckiego. Głównym tematem posiedzenia była bieżąca informacja dotycząca wystąpienia ognisk ptasiej grypy w powiecie tureckim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku przedstawił szczegółową informację na  temat ognisk ptasiej grypy jakie występują na terenie powiatu oraz   poinformował, że w dniu 22.11.2021r.  wydał rozporządzenie nr 2/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 na terenie powiatu tureckiego. W rozporządzeniu są nakazy i rozkazy do  jakich należy się stosować  na  obszarze zagrożonym. PLW przedstawił aktualny bilans ubitych  ptaków. Na dzień dzisiejszy 02.12.2021r. jest to suma 100 632 sztuki.

2021.11.30 Komunikaty Ważne!
Informacja o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Informacja o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa.

2021.11.29 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Most w Cichowie oficjalnie otwarty

Dziś tj. 29 listopada oficjalnie oddano do użytku przebudowany most w Cichowie w Gminie Brudzew. Koszt całej inwestycji - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów wyniósł 807 096,46 PLN. Z czego Powiat Turecki sfinansował zadanie kwotą ponad pół miliona złotych, 244 476,00 PLN pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a 50 000,00 PLN z dotacji Gminy Brudzew. O możliwość przeprowadzenia inwestycji i zabezpieczenie środków na ten cel zabiegał zarówno samorząd powiatowy, gminny, ale również Wiceminister Ryszard Bartosik, dlatego podczas otwarcia nie mogło zabraknąć żadnej ze stron. Wiceminister podkreślił w wypowiedzi, że -ta inwestycja to realizacja rządowej polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce. Most na drodze powiatowej będzie służył mieszkańcom nie tylko Gminy Brudzew i Powiatu Tureckiego, ale także Powiatu Kolskiego, ponieważ ta droga łączy oba powiaty. Realizacja zadania była możliwa dzięki współpracy samorządów powiatowego, gminnego, jak i rządu. Liczę na to, że takich inwestycji będzie więcej. Przed nami Polski Ład i myślę, że zarówno powiat jak i gmina będzie korzystać z tych środków – dodał Ryszard Bartosik. Zadowolenia z udanie zakończonej inwestycji nie krył Starosta Dariusz Kałużny, a samorząd Powiatu Tureckiego reprezentowali także Członek Zarządu Ryszard Papierkowski oraz Radna Rady Powiatu Tureckiego Barbara Zielińska. Inwestycja była długo oczekiwana przez mieszkańców gminy, na co zwrócił uwagę zarówno Wójt Cezary Krasowski, jak i Radna Iwona Hofman oraz Sołtys Cichowa Małgorzata Kos. W dzisiejszym otwarciu ze strony gminy udział wziął także Przewodniczący Rady Gminy Brudzew Kazimierz Wdowiński oraz Zastępca Wójta Paweł Jacaszek. Na pytania techniczne dotyczące realizacji zadania odpowiadali kierownik zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzej Paruszewski, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego Witold Rosiak, Projektant Wiktor Piętka oraz wykonawcy Klaudia Adamczyk i Sławomir Bednarz z firmy Vektor.   Dzięki przebudowie mostu nie tylko poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników tej drogi powiatowej, ale także nośność mostu. Wykonano remont konstrukcji mostu, drogę pokryto nową nawierzchnią, odnowiono izolację oraz płyty przejściowe na dojazdach do obiektu. Wykonano nowe chodniki i wymieniono balustradę. Drogą powiatowej Koło – Brudzew - Brudzyń podróżują dzieci w autobusach, rolnicy jeżdżą ciężkimi maszynami oraz wykonywany jest transport różnych ładunków.

2021.11.25 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W załączniku: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu tureckiego w 2022 roku w zakresie prowadzenia punktu NPP oraz punktu NPO.   Starosta Turecki /-/ Dariusz Kałużny

2021.11.23 Komunikaty Ważne!
OGŁOSZENIE O ZNALEZIENIU PORTFELA Z GOTÓWKĄ

W dniu 22 listopada 2021 r. Komisariat  Policji w Dobrej przekazał portfel męski z gotówką. Właściciel portfela może odebrać swoją własność w Starostwie Powiatowym w Turku, w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13d.  Tel.: 63 222 32 68

2021.11.19 Kultura i Turystyka Ważne!
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego, składamy wszystkim Państwu podziękowania za trud i zaangażowanie w pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Tureckiego. Wasze poświęcenie na rzecz osób dotkniętych przez los zasługuje na szczególne uznanie i szacunek. Życzymy, aby wysiłek związany z wykonywaną pracą był źródłem satysfakcji, a trudna misją, którą Państwo sprawujecie cieszyła się poważaniem oraz zaufaniem społecznym.               Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego                                                                             Starosta Turecki                             Piotr Szewczyński                                                                                                       Dariusz Kałużny 

2021.11.18 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu