2024.03.19

Uroczyste otwarcie drogi w Skarżynie

Coraz lepiej, sprawniej i najważniejsze – bezpieczniej, jeździ się po drogach naszego powiatu! Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Skarżyn – Żdżary na odcinku Skarżyn – Marcjanów.

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltu i poboczy na długości 2,5 km. Koszt prac wyniósł 1 660 236,17 zł.

W uroczystości wzięli udział Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak, Radni Rady Powiatu Tureckiego Arkadiusz Przybyła i Jan Gruca oraz Radny Rady Gminy Kawęczyn, Prezes OSP Skarżyn Karol Rygas oraz Sołtys Skarżyna Edward Tobijas.

Jest to kolejna inwestycja drogowa realizowana w Powiecie Tureckim ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości aż 80% wartości umowy, pozostała część pochodziła z budżetu Powiatu Tureckiego.

Zdjęcia