2024.03.26

Gratulacje dla Oddziału PTTK w Turku

None

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa dla różnych środowisk osób o specjalnych potrzebach, integracja i pomoc w rozwijaniu przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z indywidualnymi potrzebami aktywnego uprawiania 
turystyki i krajoznawstwa to główny cel VII Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Niepełnosprawnych Turystów i Krajoznawców w roku 2023. Jest nam niezmiernie miło, że Oddział PTTK w Turku po przedstawieniu swojej oferty turystycznej dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami zrealizowanej w minionym roku w Powiaecie Tureckim zajął zaszcztne II miejsca w Polsce. Starosta Turecki Dariusz Kałużny pogratulował niekwestionowanego sukcesu Zarządowi i Działaczom Oddziału PTTK w Turku z życzeniami kolejnych osiągnieć i realizacji ciekawych projektów turystyczno-rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Tureckiego.

Zdjęcia