Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2021.04.23 Kultura i Turystyka Ważne!
Kartka dla mojej Mamy - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Już niebawem święto wszystkich mam! Z tej okazji Starosta Turecki zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczym "Kartka dla mojej Mamy".  Czekamy na wasze prace do 20 maja 2021 roku. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie poniżej.

2021.04.22 Kultura i Turystyka Ważne!
Sołtys Roku 2019 uhonorowany przez Starostę Tureckiego

Tytuł „Sołtys Roku 2019” ma na celu wyróżnienie i docenienie osób zaangażowanych w rozwój małych miejscowości oraz promowanie najbardziej aktywnych sołtysów. Jesteśmy niezmierni dumni, że w gronie 10 najbardziej zasłużonych sołtysów w kraju znalazł się Pan Henryk Zagozda - sołtys z powiat tureckiego. W dowód uznania i podziękowania za służbę publiczną, społeczne zaangażowanie, za pracę dla dobra lokalnej społeczności Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Tureckiego złożyli Panu Henrykowi Zagoździe gratulacje na okoliczność otrzymania zaszczytnego tytułu „Sołtys Roku 2019”. Ponadto w dowód uznania za zasługi na rzecz samorządności, Starosta wręczył Panu Henrykowi jubileuszowy medal 20-lecia Samorządu Powiatu Tureckiego. Pan Henryk został także uhonorowany listem gratulacyjnym za swoje zasługi przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Pan Henryk w Szadowie Pańskim mieszka od 42 lat, funkcję sołtysa pełni ponad 25 lat. W tym czasie podejmował się realizacji wielu inicjatyw na rzecz mieszkańców powiatu tureckiego oraz sołectwa Szadów Księży i Pański. Należy także dodać, że w 2011r. za swoją działalność sołecką otrzymał tytuł najpopularniejszego sołtysa regionu konińskiego. Poza aktywnością sołecką Pan Henryk był również zaangażowany w działalność samorządu rolniczego. Przez trzy kadencje był Delegatem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku. Nadal ma wiele pomysłów, by rozwijać swoją miejscowość, W uznaniu imponujących dokonań dla społeczności Szadowa Księżego i Pańskiego życzymy dalszych sukcesów w wypełnianiu powierzonych obowiązków oraz pomyślności w realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

2021.04.13 Kultura i Turystyka Ważne!
Katyń 1940 r. - PAMIĘTAMY!

81 lat temu prawie 22 tys. polskich obywateli – jeńców wojennych, więzionych w radzieckich łagrach zostało zamordowanych przez Sowietów w ramach zaplanowanej bezwzględnej eksterminacji polskich elit – Zbrodni Katyńskiej. Wśród ofiar komunistycznej zbrodni ludobójstwa byli oficerowie Wojska Polskiego, policjanci i oficerowie rezerwy: urzędnicy, lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, duchowni, artyści, przedsiębiorcy… Zostali potajemnie zamordowani wiosną 1940 roku na rozkaz najwyższych władz sowieckich. Ich groby odkryto w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Przez 50 lat (1940–1990) władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Dzisiaj, 13 kwietnia 2021 r. Powiat Turecki oddał cześć pomordowanym. O godz. 12.00 przed kościołem pw. NSPJ w Turku, przedstawiciele Samorządów: Województwa Wielkopolskiego- Krzysztof Sobczak, Powiatu Tureckiego, Miasta Turek i Gminy Turek złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi Ofiary Zbrodni Katyńskiej, wśród których byli również mieszkańcy Powiatu Tureckiego. Z ramienia Powiatu Tureckiego kwiaty złożyli: Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku Sławomir Kosobudzki, Wcześniej -11 kwietnia  2021 r. Turkowianie uczestniczyli w niedzielnej mszy św. w kościele pw. NSPJ w Turku odprawionej w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

2021.04.09 Kultura i Turystyka Ważne!
13 kwietnia 2021 r. – 81. Rocznica Mordu Katyńskiego

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Powiecie Tureckim, powodu pandemii koronawirusa, będą odbywać się w ograniczonej formie. 11 kwietnia 2021 r.(niedziela) o godz. 10.00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. NSPJ w Turku w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej z udziałem Przedstawicieli Samorządów: Powiatu Tureckiego, Miasta Turek i Gminy Turek. 13 kwietnia 2021 r. ( wtorek) o godz. 12.00 Przedstawiciele Samorządów: Powiatu Tureckiego, Miasta Turek i Gminy Turek złożą kwiaty i zapalą znicze pod tablicami upamiętniającymi Ofiary Zbrodni Katyńskiej -mieszkańców Powiatu Tureckiego ( kościół pw. NSPJ w Turku)

2021.05.03 Kultura i Turystyka
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji tego święta narodowego przedstawiciele zarówno rządu jak i samorządu złożyli kwiaty  - najpierw pod pomnikiem  Tadusza Kościuszki przed I Liceum Ogólnokształcącym w Turku oraz pomnikiem Orła Białego. Jakże ważne dla naszej historii święto narodowe upamiętnił Minister Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Przewodniczacy Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński i Jan Smak, oraz Zastępca Dyrektora OT KOWR w Poznaniu Krzysztof Buchelt,  Dyrektor KRUS w Turku Robert Żółtaszek i Zastępca Dyrektora I LO Albin Zańko.          

2021.04.28 Kultura i Turystyka
Uroczystości 2, 3 maja 2021r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja oraz Narodowe Święto Trzeciego Maja  230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Ze względu na utrzymujący się w kraju stan epidemii,  uroczystości obchodzone będą przez Samorząd Powiatu Tureckiegow ograniczonej formie, odpowiadającej obowiązującym przepisom. 2 maja 2021 r. o godz. 12.00: Przedstawiciele Samorządu Powiatu Tureckiego wezmą udział w uroczystości podniesienia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt na Placu Wojska Polskiego. 3 maja 2021 r.   o godz. 10.00 odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. NSPJ w Turkuz udziałem Przedstawicieli Samorządu Powiatu Tureckiego i Mieszkańców Powiatu Tureckiego. o godz. 11.00 delegacja Samorządu Powiatu Tureckiego w imieniu własnym i Mieszkańców Powiatu Tureckiego złoży kwiaty pod pomnikiem Orła Białego w parku im. Konstytucji 3 Maja w Turku.   Starosta Turecki zachęca mieszkańców Powiatu Tureckiego do włączenia się w tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Święta Trzeciego Maja poprzez wywieszenie flag narodowych.    

2021.03.09 Kultura i Turystyka
Wielkanocne przepisy tradycyjnej kuchni Powiatu Tureckiego - konkurs

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Tureckiego do udziału w konkursie   „Wielkanocne przepisy tradycyjnej kuchni Powiatu Tureckiego”   Poszukujemy najciekawszych przepisów na smaczne potrawy wielkanocne kojarzone z naszym regionem. Zachęcamy także do dzielenia się swoimi wspomnieniami kulinarnymi, doświadczeniami związanymi z przygotowywaniem potrwa wielkanocnych. Będzie nam miło jeśli opatrzycie Państwo swoje przepisy swoistym komentarzem odautorskim i cennymi wskazówkami kulinarnymi. Być może z konkretną potrawą kojarzy się Państwu jakaś ciekawa historia, anegdota, wspomnienie? Każda forma literacka wzbogacająca przepisy będzie dla nas ważna. Termin nadsyłania prac: 26 marca 2021r.  Do dzieła!      Poniżej do pobrania: Karta zgłoszeniowa Regulamin konkursu Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2021.02.16 Kultura i Turystyka
Starosta Turecki - Przyjacielem Dziecka

Nieskrywana radość oraz duma towarzyszyły Staroście Tureckiemu Dariuszowi Kałużnemu, kiedy 16 lutego br. dostąpił zaszczytu otrzymania z rąk P. Piotra Bińkowskiego - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Odznaki Przyjaciel Dziecka TPD,  za szczególne zasługi w dziedzinie wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą Powiatu Tureckiego. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem, tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych. Równości szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych – to również zasady, które w codziennym życiu  i  pracy przyświecają Staroście Tureckiemu. Dzięki zaangażowaniu Starosty – Powiat Turecki jest fundatorem stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, jest to wsparcie o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wspiera również działalność organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych służących rozwojowi aktywności  sportowej i kulturalnej dzieci i młodzieży. Skutecznie poszukuje i wykorzystuje fundusze zewnętrze dla rozwoju powiatowego szkolnictwa i podnoszenia  jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury szkolnej bądź zakup nowoczesnych pomocy naukowych. Działalność Starosty Tureckiego ukierunkowana jest również na pomoc młodzieży w dobie pandemii koronawirusa w odbywaniu zdalnego nauczania poprzez zakup laptopów oraz kamer do realizacji  wideopołaczeń na linii nauczyciel-uczeń. To również wspieranie działań promujących czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć artystycznych służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki, oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych. W realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym Powiat Turecki nawiązał współpracę z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku,  Dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku i szkół ponadpodstawowych oraz Komendą Powiatową Policji. (organizacja happeningów, warsztatów szkoleniowych, pogadanek tematycznych z udziałem młodzieży itp.) Gorąco wspiera i promuje instytucję Rodzicielstwa Zastępczego – dzięki jego zaangażowaniu, w minionym roku ponad 100 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  znalazło spokojny i szczęśliwy  dom w rodzinach zastępczych. Nieustannie zabiega o bardzo dobre warunki bytowe dzieci i młodzieży w funkcjonujących na terenie Powiatu Tureckiego  Domach dla dzieci i młodzieży. Dużo uwagi Powiat Turecki poświęca zapewnieniu również zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzież.

2021.01.21 Kultura i Turystyka
Powiat Turecki PAMIĘTA!

21. stycznia - to dla mieszkańców Turku jedna z najważniejszych dat w kalendarzu, bowiem tego dnia w 1945 r. Turek został wyzwolony spod hitlerowskiej okupacji. Dzisiaj, w związku z pandemią inaczej niż w minionych latach upamiętnione zostało  to wydarzenie w miejscu symbolicznym, tj. przy pomniku „Nigdy więcej wojny”. Dzisiaj każdy kto pamiętał i pragnął oddać cześć ofiarom II Wojny Światowej indywidualnie to czynił. Również nie zabrakło pod pomnikiem przedstawicieli Samorządu Powiatu Tureckiego w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku Sławomira Kosobudzkiego, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając hołd walczącym o wolność Naszą i Waszą. Cześć Ich Pamięci!  

2021.01.11 Kultura i Turystyka
PRZEKAŻ 1% NA OPP Z TERENU POWIATU TURECKIEGO

Szanowni Państwo, Gorąco zachęcamy do przekazania 1 % podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego (OPP) mających siedzibę na terenie Powiatu Tureckiego. Do końca kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego, również na wybór organizacji pożytku publicznego, której możemy przekazać 1% swojego podatku. 1% podatku dochodowego mogą otrzymywać organizacje pozarządowe, które mają status organizacji pożytku publicznego. 1% nie jest darowizną ani ulgą. Podatnik decyduje, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu – decyduje więc o pieniądzach które są już pieniędzmi publicznymi, a nie o swoich własnych. Każda przekazana kwota ma znaczenie, gdyż umożliwia rozwój danej organizacji. Dlatego zostawmy 1% lokalnie i pomóżmy w rozwoju organizacji z terenu Powiatu Tureckiego. WYKAZ ORGANIZACJI OPP POWIATU TURECKIEGO UPRAWNIONYCH W 2021 ROKUDO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2020 LP. KRS NIP NAZWA 1. 0000033923 6681371679 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TURKU 2. 0000028532 6681765993 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHYLINIE 3. 0000047365 6681759030 STOWARZYSZENIE "DAJMY SZANSĘ" W KACZKACH ŚREDNICH 4. 0000164161 6681824299 STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU 5. 0000014706 6681818459 STOWARZYSZENIE "SOKÓŁ" W PRZYKONIE 6. 0000257764 6681884640 STOWARZYSZENIE „NADZIEJA” W MALANOWIE 7. 0000322227  6681929101 STOWARZYSZENIE „EDUKACJA KULTURA SPORT” W SŁODKOWIE 8. 0000370893 9512330165 POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA W DZIADOWICACH 9. 0000317880 6681872370 KLUB STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „GÓRNIK” PRZY „ADAMÓW” S.A. W TURKU Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie wykazu zamieszczonego na stronie Narodowego Instytutu Wolności https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/