2021.02.17
5 marca -Europejski Dzień Logopedy

Jeśli rozwój mowy Tojego dziecka jest nieharmonijny lub budzi Twój niepokój - po uprzednim zapisie telefonicznym (tel.: 667 358 783 lub
63 278 50 73) - przyjdź 5 marca do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

Pliki