Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 30.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 30 (+5)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 30, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 321 (+42)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 29 (+3)
 • Osoby w izolatorium: 2
 • Osoby hospitalizowane: 9 (-1)
 • Osoby zakażone ogółem: 371 (+6)
 • Osoby zakażone obecnie: 30 (+5)
 • Osoby wyleczone: 334 (+1)
 • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.08.24
2020.08.24
Dotacje z Funduszu Kościelnego na 2021 rok

Informujemy, że  kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z Funduszu Kościelnego na realizację w 2021 r., następujących zadań:

 1. konserwacja i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej w znaczeniu nadanym przez aktualne ustawodawstwo, bądź orzecznictwo,

Dotacje na wspomniany cel przeznaczane będą, co do zasady, na remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych (w szczególności: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, odgromowej). W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić finansowanie z Funduszu Kościelnego remontu ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych (takich jak np.: instrumenty muzyczne, dzwony) oraz stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: ołtarze, polichromie, freski, posadzki). Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się co do zasady prac dotyczących otoczenia obiektu (takich jak np.: chodniki, ogrodzenia, trawniki);

 1. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, na określenie której,
  na potrzeby udzielania dotacji z Funduszu Kościelnego, stosuje się uregulowania zawarte w art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie
  lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 2. prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 3. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 4. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi
  i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 5. prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 6. udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 7. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 8. przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Dotacje na w/w cel przeznaczane będą w szczególności na remonty placówek, w których prowadzona jest działalność charytatywno-opiekuńcza oraz zakup koniecznego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z wyjątkiem zakupów inwestycyjnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach finansowane będą  z Funduszu Kościelnego koszty prowadzenia działalności tych placówek (np. żywność) oraz udzielanie pomocy w zapewnianiu opieki i wypoczynku osobom znajdującym się w potrzebie (np. ferie zimowe i kolonie letnie).

W ramach dotacji z FK przewiduje się przeprowadzenie naboru wniosków w terminie do 30 listopada 2020 roku. 

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny.