2021.07.13

DPS w Skęczniewie z nowym dofinansowaniem

Powiat Turecki – Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  94 552,84zł