2024.05.24

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Pracownikom urzędów, jednostek samorządowych oraz Radnym
pragniemy przekazać wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną
i wymagającą fachowości pracę mającą wpływ na wprowadzanie
pozytywnych zmian i stałą poprawę warunków życia Mieszkańców Powiatu Tureckiego.

Życzymy Państwu wytrwałości w podejmowaniu
i realizowaniu nowych przedsięwzięć,
satysfakcji z pełnionej służby,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku

Starosta Turecki

Jan Smak

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego

Krzysztof Buchelt