2022.07.25

Informacja Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim

 
Informujemy, że od 25.07 do 17.08.22 r. funkcję Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim w zastępstwie będzie pełnić Pani Patrycja Klimczak nr tel. 884-814-214.
 
Szczegółowe informacje dot. zakresu czynności Koordynatora dostępne na stronie: