Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 21.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 24 (+8)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 21, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 106 (-14)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 17 (+6)
 • Osoby w izolatorium: 5 (+2)
 • Osoby hospitalizowane: 6 (+4)
 • Osoby zakażone ogółem: 344 (+8)
 • Osoby zakażone obecnie: 24 (+8)
 • Osoby wyleczone: 313
 • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.05.08
Informacja Starosty Tureckiego o otwarciu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

Szanowni Państwo

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że już od poniedziałku 11-o maja wszyscy mieszkańcy naszego powiatu będą mieli dostęp do księgozbioru jedynej otwartej biblioteki w Turku czyli Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 6. Całkowicie bezpłatnie ! Biblioteka będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Wiadomość cieszy w jeszcze większym stopniu ze względu na dzisiejsze święto bibliotekarzy, którym z okazji ich dnia życzę przede wszystkim dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Możliwość wypożyczania książek z bibliotecznego zbioru odbywać się będzie według niżej wyszczególnionych zasad. Placówka po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego została odpowiednio przygotowana zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. W dniu dzisiejszym, to jest 8-go maja obiekt i pomieszczenia zostały zdezynfekowane przez strażaków KP PSP w Turku. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, a biblioteka w środki dezynfekcyjne. W imieniu pracowników i wszystkich mieszkańców uprzejmie proszę o zastosowanie się do poniżej podanych wytycznych.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie czytelników, na czas trwania pandemii, obowiązywać będą następujące zasady:

 

 1. W Bibliotece przebywać będzie mógł tylko jeden czytelnik lub dwóch w przypadku wizyty z dzieckiem.

 2. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 metrów od siebie.

 3. Czytelnicy zobowiązani będą do posiadania maseczki i rękawic jednorazowych.

 4. Obowiązywać będzie ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru.

 5. Nie będzie można samodzielnie wybierać książek z półek, książki podaje bibliotekarz.

 6. Preferujemy składanie zamówień telefonicznie (723698636) lub mailowo (biblioteka@powiat.turek.pl), bibliotekarz przygotuje książki do odbioru w uzgodnionym terminie, co ograniczy czas kontaktu i przebywania w bibliotece.

 7. Zwrócone przez czytelników książki będą poddane trzydniowej kwarantannie.

 8. Pracownicy będą wykonywać swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maseczki i przyłbice.

 

 

Starosta Tureckie

Dariusz Kałużny