Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 30.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 30 (+5)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 30, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 321 (+42)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 29 (+3)
 • Osoby w izolatorium: 2
 • Osoby hospitalizowane: 9 (-1)
 • Osoby zakażone ogółem: 371 (+6)
 • Osoby zakażone obecnie: 30 (+5)
 • Osoby wyleczone: 334 (+1)
 • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.09.04
Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku z posiedzenia w dniu 3 września br.

W dniu 3 września 2020 r. odbyło się VI posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku. Rada obradowała realizując przyjęty porządek posiedzenia.

Na wstępie Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. W związku z zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w PAK KWB Adamów SA oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. Powiatowa Rada Rynku Pracy ponownie podjęła merytoryczną dyskusję na temat planowanych zwolnień i realizacji wsparcia dla zwalnianych pracowników.
Szeroko dyskutowano o podjętych w tym zakresie działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Turku. Podczas dyskusji wielokrotnie wskazywano na potrzebę wzmocnienia współpracy ze strony Pracodawcy z służbami zatrudnienia oraz związkami zawodowymi działającymi na terenie ww. zakładów pracy. Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku wyrazili głębokie zaniepokojenie w kwestii sytuacji zawodowej zwalnianych pracowników oraz zaakcentowali konieczność bieżącego analizowania obecnej sytuacji, celem sprawnej rekcji na zmieniającą się dynamicznie sytuację w tym obszarze.

W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się również ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Turku w 2019 r. Na podstawie przedłożonego sprawozdania, Rada pozytywnie oceniła działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Turku w 2019 r.

Ponadto Rada procedowała nad projektami następujących uchwał:

 • w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy
  w 2019 roku,
 • sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób uprawnionych w 2020 roku,
 • w sprawie zaopiniowania propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy w 2020 roku.

Przedmiotowe projekty uchwał Rada zaopiniowała pozytywnie.

W posiedzeniu na 12 osobowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku udział wzięło 9 członków Rady.

 

Zdjęcia