2020.02.28

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące koronawirusa 2019-nCoV

Informacje na temat koronawirusa 2019-nCoV

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

Infolinia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590