Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień May 31, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 63 (-7)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 2 (-1)
 • Osoby hospitalizowane: 0 (-1)
 • Osoby zakażone ogółem: 6
 • Osoby zakażone obecnie: 1 (-1)
 • Osoby wyleczone: 5 (+1)
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2017.12.13
Innowacje w Wydziale Geodezji i kolejne dotacje

Strona dotyczy projektu Powiat Turecki - SMART GEODEZJA
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
poddziałanie WRPO 2.1.2 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

Samorząd Powiatu Tureckiego nieustannie realizuje swoje strategiczne cele w obszarze nowoczesnych technologii poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych i informatycznych na terenie całego powiatu. Dzięki projektowi „Powiat Turecki - SMART GEODEZJA” o wartości

1 821 691, 50zł, wprowadzane elektroniczne rozwiązania w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku usprawnią pracę urzędu.  

Zarząd Powiatu Tureckiego przeprowadził w ostatnim czasie i podpisał stosowne umowy na wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w obszarze prac geodezyjnych niezbędnych do wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla gminy Turek. Na podstawie procedury przetargowej zostali wyłonieni wykonawcy, którzy będą realizowali te zadania dla poszczególnych obrębów:

 1. firma INPROGEO Sp. z o.o. – obręby Grabieniec i Obrzębin; 
 2. firma EUROSYSTEM S.A. – obręby Słodków i Słodków Kolonia; 
 3. firma INPROGEO Sp. z o.o. – obręby Szadów Pański, Żuki; 
 4. firma EUROSYSTEM S.A. – obręby Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Wrząca; 
 5. Usługi Geodezyjnych „ATUT” s.c. M. Gmerek, A. Tutak  - obręby Dzierżązna, Kalinowa Obrębizna, Szadów  Księży; 
 6. Pracownia Geodezyjna „GEOTUR” s.c. D. Kubiak & W. Małolepszy – obręby Chlebów, Korytków, Pęcherzew, Warenka;
 7. firma EUROSYSTEM S.A. - obręby Kaczki Średnie, Kowale Księże, Turkowice, Wietchinin.   

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 202, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku otrzymał także dotację Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 179 400 zł na dofinansowanie zadania obejmującego przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dot. danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Brudzew i obrębu Malanów. Przedmiotem zadania są prace geodezyjne niezbędne do aktualizacji bazy mapy numerycznej poprzez utworzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i danych obiektów topograficznych (BDOT500) w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym. Realizacja zamówienia została powierzona poniższym wykonawcom, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu:

 1. P.U PLOT – GEO Usługi Geodezyjne Zbigniew Janicki – obręb Brudzew,
 2. Usługi Geodezyjnych „ATUT” s.c. M. Gmerek,  A. Tutak – obręb Malanów.