2018.09.19
„Jesteśmy Aniołami o jednym skrzydle…”

I Powiatowy Konkurs Recytatorski "Jesteśmy Aniołami o jednym skrzydle" pod patronatem Starosty Tureckiego Mariusza Seńko to niezmiernie wzruszające wydarzenie, które zgromadziło w Miejskim Domu Kultury w Turku kilkunastu uczestników wydarzenia zmagających się z niepełnosprawnością oraz liczną publiczność.

Inicjatywa była skierowana do środowiska artystów i twórców niepełnosprawnych z powiatu tureckiego i miała na celu promowanie i wspieranie ich twórczości artystycznej. Umożliwia wyłonienie najzdolniejszych recytatorów, a motywem przewodnim zmagań była tematyka poświęcona aniołom. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur przy współpracy Powiatowego Cemtrum Pomocy Rodzinie w Turku.

Nagrodę główną Grand Prix I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Starosty Tureckiego zdobył Marek Janczak, który okazał się najlepszym recytatorem. Pierwsze miejsce powędrowało do p. Jolanty Michalak, drugie do p. Agaty Baraniewskiej, z kolei trzecie miejsce zdobył p. Mirosław Kucharski.  

W konkursie recytatorskim wzięli udział dorośli oraz młodzież z:

Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku,

Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie,

Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie,

Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie,

Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach,

Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Poduchowne

Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku – Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży,

Stowarzyszenie na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur.  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych wykonań i wzruszających interpretacji tekstów wierszy, modlitw i piosenek ! Jednocześnie wyrażamy wyrazy uznania dla pracy włożonej w przygotowanie niepowtarzalnych interpretacji literackich.

Zdjęcia