2022.10.04

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Turku informuje jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego”

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
    Placówka Terenowa w Turku

informuje jak:

„Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego”

            W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy i napraw płotów, zagród, skrzydeł drzwi w budynkach gospodarskich czy więźby dachowej. Czas jesieni to okres intensyfikacji prac  związanych
z pozyskiwaniem drewna przez rolników a jednocześnie okres największego ryzyka zaistnienia poważnych w skutkach wypadków  z użyciem ostrych narzędzi, takich jak pilarki, siekiery i piły.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do wypadków osób przy pozyskiwaniu drewna dochodzi najczęściej podczas prac przy wycince z użyciem pilarek łańcuchowych o napędzie spalinowym jak i elektrycznym, załadunku, transporcie
i rozładunku drewna. Również podczas łupania i przerzynania na drobniejsze elementy przy użyciu pilarek tarczowych, łuparek oraz siekier.

Przyczynami wypadków przy pozyskiwaniu drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego najczęściej są:

 • niewłaściwy sposób obalania i ścinki drzew (niewłaściwa organizacja pracy, brak koordynacji pracy zespołowej),
 • demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach tarczowych oraz łańcuchowych,
 • używanie niesprawnych technicznie urządzeń i narzędzi,
 • brak lub nieprawidłowo przeprowadzone naprawy oraz konserwacja urządzeń i narzędzi,
 • wykonywanie napraw i regulacji przy włączonym napędzie,
 • nieznajomość podstawowych zasad bezpiecznej pracy określonych
  w instrukcji użytkowania narzędzi,
 • praca bez odpowiedniej odzieży ochronnej oraz brak zabezpieczeń wzroku
  i słuchu,
 • nieumiejętny sposób rozłupywania drewna (niestabilny pieniek, przytrzymywanie ręką kloców drewna),
 • zły stan psychofizyczny rolnika.

 

 

W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa
w gospodarstwie rolnym, dlatego aby zmniejszyć ryzyko wypadku przy pozyskiwaniu drewna należy stosować następujące zasady bezpiecznej pracy:  

 

 • używaj tylko certyfikowanych urządzeń i narzędzi,
 • przynajmniej raz w roku oddaj łańcuch tnący pilarki do profesjonalnego serwisu w celu przeglądu,
 • zadbaj o właściwe smarowanie łańcucha tnącego pilarki,
 • nie pracuj pilarką podczas trudnych warunków atmosferycznych (opady, mgła, porywisty wiatr),
 • używaj specjalną odzież ochronną oraz ochronniki wzroki i słuchu,
 • przyjmuj odpowiednią postawę podczas pracy pilarką i nigdy nie unoś jej powyżej linii barków,
 • podczas ścinki drzew ustal najpierw kierunek obalania drzewa oraz zasady komunikacji w zespole,
 • przy załadunku i rozładunku drewna przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania,
 • ładunek umiejscowiony na przyczepie zabezpiecz pasami transportowymi,
 • zadbaj o stabilną konstrukcję stosu drewna podczas jego magazynowania,
 • przed rozpoczęciem pracy na pilarce tarczowej czy łuparce sprawdź kompletność i mocowanie osłon,
 • pamiętaj, że nie wolno dokonywać ww. maszynach amatorskich przeróbek,
 • podczas pracy przy użyciu siekiery zwróć szczególną uwagę na ostrze (poziom jego naostrzenia i stabilne osadzenie na stylisku),
 • pamiętaj, że podczas łupania siekierą nie wolno przytrzymywać kloca drewna rękoma,
 • pamiętaj, że podczas prac związanych z pozyskiwaniem i obróbką drewna w strefie zagrożenia nie powinny znajdować się osoby nieletnie.

                                                                                            

 

                                                                                                                                 Kierownik PT KRUS w Turku  

                                                                                                                                        dr Robert Żółtaszek