2017.03.31

Kolejne kluczowe inwestycje drogowe w Powiecie Tureckim

            W najbliższym czasie zostanie uruchomiona kolejna już inwestycja drogowa w ramach środków budżetowych Powiatu Tureckiego. Tym razem gruntownej modernizacji ulegnie droga powiatowa nr 4583P na odcinku Wrząca - Piętno (długość 5,070 km) z kompleksową przebudową skrzyżowania w miejscowości Piętno. Będzie to jedna z kluczowych inwestycji z zakresu poprawy  powiatowej infrastruktury drogowej, która zmieni obraz tamtejszej drogowej rzeczywistości.

            Wspomniana przebudowa zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej w dniu 28.03.2017 roku z konsorcjum firm Invest Development Sp. z o.o.  oraz Molewski Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi  2.671.319, 51zł brutto. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na koniec lipca 2017 roku.

            W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi na odcinku Piętno – Wrząca ze skrzyżowaniem w miejscowości Piętno, a także wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniu w miejscach utraty nośności i uformowanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Ponadto zostaną stworzone zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego i kostki brukowej. Na uwagę zasługuje też budowa chodnika i krawężników betonowych oraz poboczy wzmacnianych kruszywem. Pomyślano również o bezpieczeństwie osób podróżujących transportem publicznym i  zdecydowano o utworzeniu nowych zatok autobusowych. Oczyszczone zostaną istniejące przepusty uliczne, powstaną też nowe rowy przydrożne. Strategiczna dla Powiatu Tureckiego inwestycja pozwoli na zwiększenie komfortu podróżowania oraz przyczyni się do unowocześnienia komunikacji drogowej. Z całą pewnością poprawi także bezpieczeństwo ruchu drogowego, które jest priorytetowym zadaniem dla lokalnego samorządu. Przebudowa drogi wpłynie również na jakość walorów estetycznych miejscowości. Sprawne funkcjonowanie modernizowanej sieci drogowej zostanie wsparte wykonaniem nowego oznakowania poziomego i  pionowego w podanych miejscowościach.

            Realizacja kolejnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej to efekt skutecznych działań władz Powiatu Tureckiego. Jednocześnie mając na uwadze dobro użytkowników dróg, zwraca się  uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności na drodze podczas remontów i przeprasza za utrudnienia w ruchu.