2020.10.22

Komunikat Starosty Tureckiego dotyczący SPZOZ w Turku z dnia 22.10.2020 r.

Turek, dnia 22 października 2020 roku

Starosta Turecki
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

KOMUNIKAT STAROSTY TURECKIEGO

Od momentu wydania decyzji Wojewody Wielkopolskiego przekształcającej z dniem 23 października 2020 roku Szpital SPZOZ w Turku w placówkę dedykowaną do walki z COVID-19 odbywały się pilne konsultacje Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Dyrektora Szpitala SPZOZ w Turku Krzysztofa Sobczaka z Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem i Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Poznaniu Agnieszką Pachciarz.

Do rozmów w sprawie szpitala zaprosiłem również przedstawicieli konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób zakaźnych oraz specjalistę epidemiologii ze szpitala zakaźnego w Poznaniu wyznaczonych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału NFZ w Poznaniu.

Uwzględniając techniczne i organizacyjne uwarunkowania szpitala ustalono, że szpital w Turku od dnia 26 października 2020 roku zmienia formułę na oddziały „covidowe”. Część oddziałów będzie dalej funkcjonowało normalnie, a pozostałe zostaną przekształcone w oddziały obserwacyjno – zakaźne.

Od poniedziałku dla pacjentów „covidowych” wyznaczone zostanie pierwszych 17 łóżek. Zakres możliwych zmian konsultowałem z personelem lekarskim szpitala.

Zmiany te spowodują zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Powiatu Tureckiego.

 

Dariusz Kałużny
Starosta Turecki