Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień May 27, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 72 (-2)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 3
 • Osoby hospitalizowane: 1 (+1)
 • Osoby zakażone ogółem: 6
 • Osoby zakażone obecnie: 2
 • Osoby wyleczone: 4
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.03.31
Komunikat w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Dokumenty dotyczące czasowego wycofania pojazdu z ruchu wraz wypełnionym wnioskiem i potwierdzeniem wniesienia opłaty prosimy zostawiać w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, mieszczącym się przy ul. Kalskiej 59.

Opłaty:

 1. 80 zł - za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy.
 2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
  1. 4,00 zł - od 3 do 12 miesiąca;
  2. 2,00 zł - od 13 do 24 miesiąca;
  3. 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca; 
   Opłaty komunikacyjne można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Turku:
   Starostwo Powiatowe Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
   nr konta 58 1560 00132781 4918 3000 0001
 3. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  Opłatę skarbową można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Turek:
  Urząd Miasta Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
  nr konta 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437

 W razie wątpliwości jesteśmy do dyspozycji pod numeramu telefonów 63 222 33 65 lub 63 222 33 69.