2020.12.11
Kondolencje

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego

pogrążonej w smutku Rodzinie
oraz Przyjaciołom

śp. Mariana Zasady

zasłużonego Nauczyciela i Wychowawcy
 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku
w latach 1950-1994

przekazujemy
wyrazy szczerego współczucia i żalu.

 

Śp. Profesor Marian Zasada był Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania,
Nagrodą Kuratora Oświaty, Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego”,
Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego”,
Honorową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Miasta Turku”, 
Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Honorową Odznaką PCK, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz LOK”.

 

Cześć Jego Pamięci

 

                            PRZEWODNICZĄCY                                                                                                                   STAROSTA TURECKI
                   RADY POWIATU TURECKIEGO
                               Piotr Szewczyński                                                                                                                              Dariusz Kałużny