2022.06.07

Kondolencje dla Rodziny śp. Jana Krawczyka

None

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Turku

pogrążonej w smutku Rodzinie i Przyjaciołom

śp. Jana Krawczyka

Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji (1999 - 2018)

przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i żalu.