2020.11.03

Konsultacje programu współpracy z ngo na 2021 rok

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego.

 

 1. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

 1. Termin konsultacji: od 03.11.2020 r. do 09.11.2020 r. do godz. 14 00.

 

III. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty

elektronicznej: oswiata@powiat.turek.pl.

 

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Wydział Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.

 

 

 

Starosta Turecki

           /-/  

Dariusz Kałużny

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.