2023.05.23

Meritis pro Familia dla PCPR w Turku

Dziś podczas uroczystej gali Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wręczyła Odznakę Honorową Meritis pro Familia dla Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Nagrodę z rąk minister przyjęła Dyrektor PCPR w Turku Edyta Michalak.
W uroczystej gali udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik Wiceminister Barbara Socha, Starosta Dariusz Kałużny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak oraz Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej Sylwia Kucharska.
 
Odznaczenie zostało przyznane za całokształt działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Jest to przejaw tego ze wieloletnia praca na rzecz rodzin z terenu naszego powiatu była realizowana wzorowo.
Centrum wykonuje w sposób wzorcowy, nieprzerwanie od 23 lat zadania statutowe na rzecz rodziny. Podstawowym celem działalności Centrum jest udzielanie wsparcia o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnością.

Zdjęcia