Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień June 3, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 55 (+8)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 1
 • Osoby hospitalizowane: 0
 • Osoby zakażone ogółem: 7 (+1)
 • Osoby zakażone obecnie: 1 (+1)
 • Osoby wyleczone: 6
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.04.27
Nabór wniosków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków
na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
, o których mowa w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku w terminie do dnia 4 maja 2020r.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych znajduje się na stronie urzędu www.turek.praca.gov.pl w zakładce: Tarcza antykryzysowa / Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.


Wnioski wraz z załącznikami można składać w następujący sposób:

 1. elektronicznie korzystając z formularza dostępnego w systemie praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl)

 2. składając w zaadresowanej, zamkniętej opisanej kopercie „Wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych” do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Turku, ul. Komunalna 6

Uwaga: w takim przypadku do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez Wnioskodawcę.Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Turek pod numerem telefonu:

63 280 23 40, 63 280 23 55, 63 280 23 56, 63 280 23 57, 63 280 23 89.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków
na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
, o których mowa w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku w terminie do dnia 4 maja 2020r.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych znajduje się na stronie urzędu www.turek.praca.gov.pl w zakładce: Tarcza antykryzysowa / Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.


Wnioski wraz z załącznikami można składać w następujący sposób:

 1. elektronicznie korzystając z formularza dostępnego w systemie praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl)

 2. składając w zaadresowanej, zamkniętej opisanej kopercie „Wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych” do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Turku, ul. Komunalna 6

Uwaga: w takim przypadku do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez Wnioskodawcę.Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Turek pod numerem telefonu:

63 280 23 40, 63 280 23 55, 63 280 23 56, 63 280 23 57, 63 280 23 89.