2023.05.18

Nabór wniosków ramach programu „Potańcówki Wiejskie”

Informujemy, że Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił nabór wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”, przewidującego wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych.

Wkład własny nie jest wymagany.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: https://nikidw.edu.pl/2023/05/16/narodowy-instytut-kultury-i-dziedzictwa-wsi-oglasza-program-potancowki-wiejskie/