2023.10.10

Najzdolniejsi uczniowie z naszego powiatu otrzymali Stypendia Starosty Tureckiego

None
Cały rok pilnie się uczyli, rozwijali swoje umiejętności, dążyli do tego, aby osiągnąć zamierzony cel, ciężko pracowali na sukces, a dziś mogli świętowali swoje edukacyjne sukcesy.
 
Grupa 169 uczniów odebrała dziś stypendia Starosty Tureckiego - za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi a także Nagrody Starosty Tureckiego - za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy i nauki, za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki oraz za szczególne osiągnięcie sportowe.
🖋Stypendia wręczali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Członek Zarządu Powiatu Tureckiego i Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu Tureckiego Magdalena Wysocka razem z dyrektorami szkół Powiatu Tureckiego: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku.
- Głównym celem „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Tureckiego” jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży, motywacyjne wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy, promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów, zachęcanie ich do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach czy doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów – podkreślał Naczelnik Wydziału Edukacji Błażej Maleta.
 
Władze Powiatu Tureckiego pragną wspierać edukację uzdolnionej młodzieży, nagrodzić tych uczniów, którzy aktywnie działając na niwie naukowej, sportowej bądź artystycznej osiągają bardzo wysokie wyniki, znaczące sukcesy i godnie reprezentują swoją szkołę oraz nasz powiat.
Gratulujemy wszystkim nagrodzony.
Dziękujemy artystom z I LO, ZST, ZSR CKP, ZPEW za wspaniałą część artystyczną.
 
Fotorelacja: 
 

Zdjęcia