2023.03.01

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2023

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Dziś w samo południe delegacja Powiatu Tureckiego tj. Wicestarosta Władysław Karski, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński i Wiceprzewodniczący Rady PT Jan Smak razem z reprezentantami Gminy Turek: Sekretarzem Gminy Turek Gabrielą Kolendą, Radnym Gminy Turek Michałem Kocikiem, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcinem Rosiakowskim - oddali cześć Wyklętym poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci i Ich kaźni. Cześć pamięci żołnierzom podziemia antykomunistycznego złożył także asystentem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika – Gerard Krysztoforski. W uroczystości uczestniczyli także dyrekcja i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku, Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku, a także z przedstawicielami Hufca Pracy w Turku.

W pierwszej kolejności delegacje pochyliły się w miejscu, gdzie więziono i torturowano sześciu żołnierzy  z oddziału partyzanckiego „Groźny” - przed pamiątkową tablicą na budynku Galerii Staromiejskiej – ówczesnym posterunku Urzędu Bezpieczeństwa.

Kolejnymi miejscami oddania honoru Niezłomnym były: obelisk w lesie pod Małoszyną i tym samym miejsce zamordowania i pochówku żołnierzy, następnie mogiła na Cmentarzu Komunalnym w Turku –  gdzie zostały przeniesione prochy Niezłomnych pomordowanych pod Małoszyną.

Natomiast reprezentanci Powiatu Tureckiego w osobach Radnego Rady Powiatu Tureckiego Andrzeja Fryta oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Sławomira Kosobudzkiego udali się rano także do miejscowości Czyste w gminie Dobra, by złożyć kwiaty i zapalić znicze w miejscu ostatniego schronu „Groźnego”.

Cześć i chwała bohaterom!
Wieczna pamięć żołnierzom podziemia antykomunistycznego!

Zdjęcia