Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 30.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 30 (+5)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 30, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 321 (+42)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 29 (+3)
  • Osoby w izolatorium: 2
  • Osoby hospitalizowane: 9 (-1)
  • Osoby zakażone ogółem: 371 (+6)
  • Osoby zakażone obecnie: 30 (+5)
  • Osoby wyleczone: 334 (+1)
  • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.09.03
Nowa odsłona TIG

W środę 2-go września w nowej siedzibie TIG: Centrum Biznesu i Innowacji Tureckiej Izby Gospodarczej przy  ulicy Stefana Żeromskiego 37, Wicestarsota Władysław Karski wziął udział w sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków TIG. Wyłoniono władze instytucji VIII kadencji na lata 2020-2023. Nowym Prezesem TIG został p. Damian Brzóska, który zastąpił na tym stanowisku p. Marka Sawickiego, pełniącego tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje.

W dziesięcioosobowy skład Rady TIG weszli:

1. Damian Brzóska – Prezes,
2. Witold Jarecki – Wiceprezes
3. Marek Sawicki – Wiceprezes,
4. Romualda Zajdel-Pawlak – Sekretarz,
5. Tomasz Wroniak – Członek Prezydium,
6. Jacek Wzorek – Członek Prezydium,
7. Ludwik Bogdan Greber - Członek Rady,
8. Joanna Pastuszka - Członek Rady,
9. Krzysztof Lewandowski - Członek Rady,
10. Witold Krysiak - Członek Rady.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Sylwię Kucharską – Przewodnicząca,
2. Karola Maca – Z-ca Przewodniczącego,
3. Dorotę Tylak-Marciniak – Sekretarz.

Powołano również Sąd Koleżeński w składzie:

1. Wiesław Kosobudzki – Przewodniczący,
2. Przemysław Jandy – Z-ca Przewodniczącego,
3. Paweł Janiak – Sekretarz.

Zdjęcia