2018.11.20
Nowa Poradnia Diabetologiczna

Informujemy, iż od 2 listopada 2018 roku w SP ZOZ w Turku rozpoczęła działanie Poradnia Diabetologiczna. Poradnia realizuje świadczenia w ramach umowy z WOW NFZ.
Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 63 280 56 80.
Do poradni wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Diabetologicznej.