2021.09.21

Oddali hołd bohaterom - obchody rocznicy 17 września 1939 roku

None

W piątek 17 września przypadła 82. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. Przedstawiciele samorządu Powiatu Tureckiego wraz z przedstawicielami gminy Turek i I Liceum Ogólnokształcacego w Turku wzięli udział w oficjalnych uroczystościach. Powiat Turecki reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wiceprzewodniczący Jan Smak i Eugenia Paterkiewicz, Wicestarosta Władysław Karski i Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki, a także radni Magdalena Wysocka i Zdzisław Wojtkowiak. Delegacje, po uroczystej mszy świetej odprawionej w intencji ofiar sowieckiego okupanta, tradycyjnie złożyli kwiaty pod pamiątkowymi kamieniami.

Zdjęcia