2018.09.06
Oddział Chorób Wewnętrznych w turkowskim szpitalu z dofinansowaniem !

Powiat Turecki w dążeniu do stworzenia nowoczesnego obszaru funkcjonalnego, realizując strategię rozwoju, systematycznie zapewnia sprawniejszy dostęp do usług w powiatowym szpitalu. W ubiegłym roku Powiat Turecki wyremontował i wyposażył Oddział Chirurgii Ogólnej za ponad 4 000 000, 00zł. Gotowy jest także Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z Pododdziałem Rehabilitacji za 4 440 000, 00 zł. Teraz nadszedł czas na Oddział Chorób Wewnętrznych. Powiat Turecki uzyskał  dofinansowanie (dotację celową) w wysokości 1.300.000,00  ze środków Wojewody Wielkopolskiego na ,,Modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Turku". Starosta Turecki Mariusz Seńko, Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Skarbnik Powiatu Tureckiego Teresa Borkowska  6 września 2018r.podpisali umowę  z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmanem na dofinansowanie w formie dotacji celowej przebudowy wskazanego oddziału. Aktualnie w SP ZOZ w Turku trwają właśnie prace remontowe na Oddziale Chórb Wewnętrznych.

I etap prac obejmuje remont pomieszczeń I piętra (cześć żeńska Oddziału Chorób Wewnętrznych),

II etap -  remont pomieszczeń I piętra (cześć męska oddziału Chorób Wewnętrznych).

Powiat Turecki na przebudowę tego oddziału zabezpieczył kwotę w wysokości 1.510.000,00 . Łączna wartość modernizacji wynosi  2.810.000,00 zł.

Prace budowlane będą polegały na przebudowie i dostosowaniu istniejących pomieszczeń do obowiązujących przepisów i przewidują:

- rozbiórki i demontaże: ścian działowych i przekucia w stropach, uwarstwienia posadzek do poziomu stropu nad parterem,

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami i ścianek przeszklonych,

- demontaż wszystkich okien wraz z parapetami wewnętrznymi,

- lokalne uzupełnienia pokryć dachowych w rejonie nowych kanałów wentylacyjnych,

- stawianie ścianek działowych wypełnionych wełną mineralną,

- zamurowanie otworów drzwiowych,

- tynki cementowo-wapniowe,

- strony podwieszane,

- obudowanie pionów instalacji c.o. i wodn.-kan.,

- instalacje elektryczne i teletechniczne,

- obudowanie przewodów instalacji wentylacyjnej poza obrębem stropu podwieszanego,

- dodatkowe kanały wentylacji grawitacyjnej, a w przestrzeni technicznej obmurowane i wyprowadzone ponad dach,

- uwarstwienia posadzek wg rysunku przekroju,

- drzwi z profili pcv w ościeżnicach drewnianych,

- drzwi p.poż.,

- demontaż i montaż nowych parapetów,

- demontaż i wymiana okien,

- montaż odbojnic i odbojoporęczy.

Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane do końca bieżącego roku.

Ochrona zdrowia, edukacja młodzieży oraz bezpieczeństwo mieszkańców - to kluczowe obszary działań obecnej kadencji Samorządu Powiatu Tureckiego.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z podpisania umowy oraz z przebudowy oddziału. 

 

Zdjęcia