2024.05.09

OGŁOSZENIE O ZNALEZIENIU ROWERÓW

Dnia 13 kwietnia 2024 r. przy ul. Kaliskiej w Turku pozostawiono dwa rowery elektryczne.
Właściciele rowerów mogą odebrać swoją własność w Starostwie Powiatowym w Turku, w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13d.
Tel.: 63 222 32 68