2019.11.29
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tureckiego w 2020 roku.

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 28 listopada 2019 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2020 roku.

 

W załączniki:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2020 roku.

 

Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny