2023.02.10

Pamiętamy...

None

W nocy z  9 na 10 lutego 1940 roku władze sowieckie rozpoczęły pierwszą z czterech masowych deportacji Polaków na Syberię. W przerażających warunkach transportowano naszych Rodaków na „nieludzką ziemię”. W czasie drogi deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna. Natomiast ci, którzy przeżyli sybiracką gehennę i powrócili w rodzinne strony nigdy nie zapomnieli o złożeniu hołdu swoim przodkom.

By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń Prezes Związku Sybiraków Koło Terenowe w Turku – Sybiraczka, Pani Anna Wronowska razem ze Starostą Tureckim Dariuszem Kałużnym, Wicestarostą Władysławem Karskim, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Janem Smakiem, Wójtem Gminy Turek Karolem Mikołajczykiem, oraz z Radnymi Rady Miejskiej w Turku: Panią Janiną Kolędą i Panem Grzegorzem Wojtczakiem i Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Turek Michałem Mękarskim złożyli dziś kwiaty i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi zesłanych na Sybir Mieszkańców Powiatu Tureckiego.

Zdjęcia