2024.05.08

Pierwsza sesja Rady Powiatu Tureckiego VII kadencji

Uprzejmie informujemy, że podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Tureckiego VII kadencji, która odbyła się w dniu 7 maja 2024r., Radni wybrali na stanowisko Starosty Tureckiego Jana Smaka, Wicestarostą został Władysław Karski natomiast Przewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego - Krzysztof Buchelt. Krystian Krawczyk oraz Bartłomiej Wiśniewski to nowi Wiceprzewodniczący Rady. W skład Zarządu Powiatu Tureckiego weszli: Starosta, Wicestarosta, a także Eugenia Paterkiewicz, Bohdan Radecki oraz Magdalena Wysocka.
 
Skład nowej Rady Powiatu Tureckiego prezentuje się następująco:
Krzysztof Buchelt, Krystian Krawczyk, Bartłomiej Wiśniewski, Agnieszka Borkowska-Bregierska, Emilia Derucka-Kołata, Andrzej Fryt, Małgorzata Golczyńska, Roman Groblica, Zofia Gruszczyńska, Władysław Karski, Bartosz Łodożyński, Karol Mac, Elżbieta Michałowicz, Eugenia Paterkiewicz, Bohdan Radecki, Marcin Rosiakowski, Jan Smak, Krystyna Szkudlarek-Graczyk, Krzysztof Świerk, Magdalena Wysocka, Barbara Zielińska.
 
Gratulacje na ręce nowo wybranych włodarzy złożył Poseł Ryszard Bartosik. Życzył on powodzenia w realizacji zamierzonych celów oraz podziękował za dotychczasową współpracę Staroście Dariuszowi Kałużnemu i Radnym VI kadencji.
 
 

Zdjęcia