2021.10.26

Po raz pierwszy w historii Powiat Turecki otrzymał łącznie rekordową kwotę dofinansowania: 75909301zł

Podczas konferencji prasowej poświęconej „Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zostaly ogłoszone zostały wyniki naboru do programu.
Po raz pierwszy w historii Powiat Turecki na zadania gminne i powiatowe otrzymał łącznie rekordową kwotę dofinansowania:
7️⃣5️⃣9️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣1️⃣ zł.
 
Lista wszystkich dofinansowań:
✅ Powiat Turecki (zadanie powiatowe) - 3994664,21 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków),
✅ Powiat Turecki (zadanie powiatowe) - 4139110,19 zł (Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra Kolonia – Piekary),
✅ Powiat Turecki (zadanie powiatowe) - 4519953,06 zł (Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku).
 
✅Gmina Brudzew - 375941,76 zł (Budowa sieci wodociągowej Brudzew-Krwony),
✅Gmina Brudzew - 984775,79 zł (Przebudowa drogi gminnej Brudzew- Kolnica- Galew),
✅ Gmina Dobra Wielkopolska - 1615000 zł ( Przebudowa drogi gminnej
w m. Skęczniew – Wola Pikarska – Rzechta),
✅Gmina Dobra - 2175809 zł (Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej),
✅Gmina Dobra - 2797470,66 zł (Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach),
✅ Gmina i Miasto Tuliszków - 5865001,86 zł (Budowa drogi gminnej nr 66708P Ogorzelczyn – Osada Leśna – Grzymiszew),
✅ Gmina Kawęczyn - 1425000 zł (Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Kawęczyn),
✅ Gmina Kawęczyn - 2090000 zł (Budowa dróg obsługujących strefę inwestycyjną, mieszkaniowo – usługową w m. Marianów Kolonia),
✅ Gmina Kawęczyn - 4750000 zł (Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gm. Kawęczyn),
✅ Gmina Malanów - 9442690,3 zł (Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie),
✅ Miasto Turek Official - 9599200 zł (Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
✅ Gmina Przykona - 2729684,79 zł (Budowa wodociągu w m. Aleksandrów, Laski i Rogów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogów wraz z przepompownią),
✅ Gmina Turek - 9405000 zł (Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek),
✅Gmina Władysławów - 10000000 zł (Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów - etap I)
 

Zdjęcia