2017.01.17

2017.01.17

Podsumowanie Białej Niedzieli

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej

wśród pacjentek podczas profilaktycznych badań cytologicznych 15 stycznia 2017 roku.

 

Cele ankiety :

Poznanie opinii oraz oczekiwań  pacjentek na temat jakości usług świadczonych podczas bezpłatnych badań cytologicznych.

 

Charakterystyka środowiska badawczego i sposób przeprowadzenia badania.

 

Badania odbyły się w SP ZOZ w Turku, przebadano 24 pacjentki, które brały udział ]w bezpłatnych badaniach profilaktycznych organizowanych przez Starostę Tureckiego i Dyrektora SP ZOZ w Turku.

Ankieta zawierała 5 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte, w którym pacjentki  miały możliwość wyrażenia własnych opinii oraz umieszczenia dodatkowych uwag.

Liczba wypełnionych ankiet: 19.

Analiza i interpretacja wyników badań:

 

Pytanie 1

Jak ocenia Pani telefoniczny poziom obsługi Rejestracji?

 

  w stopniu bardzo dobrym    - 100%           

   w stopniu dobrym                -0%         

  w stopniu dostatecznym       -0%  

   w stopniu niedostatecznym  -0%

 

Pytanie 2

Jak ocenia Pani  organizację przedsięwzięcia bezpłatnych badań profilaktycznych?

 

     w stopniu bardzo dobrym    - 100%           

     w stopniu dobrym                 -0%         

     w stopniu dostatecznym       -0%  

     w stopniu niedostatecznym  -0%

      nie mam zdania                    -0%

Pytanie 3

Jak ocenia Pani poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie badania ?

 

w stopniu bardzo dobrym    - 95%           

 w stopniu dobrym                -5%         

w stopniu dostatecznym       -0%  

w stopniu niedostatecznym  -0%

nie mam zdania                    -0%

 

Pytanie 4

Czy warto powtarzać w przyszłości tego typu akcje?

 

TAK  -100%

NIE  -0%

 

Pytanie 5

Jeśli tak, to z  jakich badań chciałaby Pani skorzystać w przyszłości:

 

badania gastrologiczne    - 8

badania okulistyczne       - 10

badania ortopedyczne      - 7

badania neurologiczne    - 8

badania onkologiczne     - 9

badania urodynamiczne  - 4

 Uwagi:

PODSUMOWANIE

 

Ankietę wypełniło 19 pacjentek. 100% badanych kobiet oceniło poziom obsługi rejestracji jako bardzo dobry, nie było ocen negatywnych. Również organizacja przedsięwzięcia bezpłatnych badań profilaktycznych dla 100% pacjentek była  na poziomie bardzo dobrym, brak ocen negatywnych.
Dla  95% Pań  poziom lekarskiej opieki medycznej także jest oceniony w stopniu bardzo dobrym, w 5 % w stopniu dobrym, żadna z osób ankietowanych nie wyraziła swojej oceny w stopniu niedostatecznym. 100% badanych kobiet stwierdziło, iż warto w przyszłości powtarzać tego typu akcję i chętnie by skorzystały z następujących badań: gastrologicznych -8 Pań, okulistycznych -10, ortopedycznych -7, neurologicznych -8, onkologicznych -9 oraz z urodynamicznych - 4 Panie.      
W ankiecie znalazła się uwaga pacjentki, dotycząca jej zadowolenia ze sposobu organizacji badania.                        

 

Zdjęcia