2023.09.21

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego

W dniu 20 września 2023 r. w sali  im. „Solidarności” w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego. Podczas obrad omówiono następujące tematy:

- informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tureckiego;

- informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu tureckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- informacje o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w powiecie tureckim;

- realizacja zadań określonych w przyjętym uchwałą nr XVI/117/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 30.12.2019 r. „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony  Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2025” w 2022.  

Zdjęcia