2020.12.09

Powiatowy Urząd Pracy w Turku wyróżniony w konkursie!

Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Turku otrzymał nagrodę specjalną i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób Młodych" w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.

Do konkursu zostało zgłoszone przedsięwzięcie pod nazwą: Dni Kariery – Konkurs  dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Od 2017 roku PUP w Turku organizuje konkurs  dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tureckiego, którego ideą jest planowanie własnej ścieżki zawodowej, propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi. W konkursie mogli brać udział wszyscy uczniowie ze wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tureckiego. Uczniowie mieli niecodzienną okazję spotkać się z przedstawicielami różnych zawodów, którzy zachęcali młodzież do świadomego wyboru zawodu. W ramach przedsięwzięcia realizowany był również cykl warsztatów z zakresu kreowania własnej ścieżki zawodowej i umiejętności prezentowania własnych pomysłów przed publicznością. Rezultatem spotkań warsztatowych były przygotowane przez uczestników prezentacje.  Młodzież chętnie korzystała z zaoferowanych działań, a złożone do konkursu prace świadczyły o potrzebie pogłębienia wiedzy z zakresu zmian, jakie zachodzą na rynku pracy, możliwościach rozwoju zawodowego oraz konieczności planowania własnej kariery zawodowej. Konkurs jest organizowany przez PUP Turek od trzech lat. W każdym kolejnym roku prezentowane były młodzieży inne zawody i specjalności, dzięki temu młodzież miała możliwość zapoznania się w szerokim wachlarzem zawodów, co przyczynia się do znacznego poszerzania ich zainteresowań zawodowych. Wyjątkowość tego autorskiego przedsięwzięcia opiera się na dobrowolnym zaangażowaniu wszystkich szkół średnich z terenu powiatu tureckiego oraz wielu Pracodawców  wspierających podjętą inicjatywę, a także Starostwa Powiatowego w Turku. Wśród partnerów znalazła się również instytucja okołobiznesowa – Inkubator Przedsiębiorczości oraz lokalny portal internetowy, będący Patronem Medialnym przedsięwzięcia. Dzięki temu partnerstwu działania PUP Turek docierały do szerokiego grona odbiorców i pozwoliły na osiągnięcie założonych celów.


Zdobycie wyróżnienia w tym konkursie to ważne wydarzenie dla tutejszego urzędu, które pokazuje, że realizowane przez nas niestandardowe działania dla osób młodych zostały dostrzeżone. Wyróżnienie potwierdza trafność podejmowanych decyzji oraz dobrą współpracę z lokalnymi pracodawcami i powiatowymi placówkami oświatowymi.

Zdjęcia