Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 23.10.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 63 (-10)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Oct. 23, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 55 (+50)
  • Osoby poddane kwarantannie: 874 (+185)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 144 (-8)
  • Osoby w izolatorium: 5 (+1)
  • Osoby hospitalizowane: 25
  • Osoby zakażone ogółem: 516 (+5)
  • Osoby zakażone obecnie: 63 (-10)
  • Osoby wyleczone: 440 (+14)
  • Liczba zgonów: 13 (+1)
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2019.09.24
Primus in Agendo - Pierwszy w działaniu

Beata Bartczak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, została uhonorowana Odznaką "Primus in Agendo – Pierwszy w działaniu". Uroczystość odbyła się dnia 20 września 2019 roku podczas konferencji „Przyszłość Publicznych Służb Zatrudnienia" w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Odznaka Honorowa "Primus in Agendo" przyznawana jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za szczególne działania oraz zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej oraz rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Odznakę można otrzymać tylko raz.

To zaszczytnie wyróżnienie jest również efektem dobrej współpracy między Powiatowym Urzędem Pracy w Turku a wszystkimi partnerami lokalnego rynku pracy – pracodawcami, samorządami, organizacjami pracodawców, placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi i innymi uczestnikami rynku pracy. Współpraca ta przekłada się na jakość pracy, rozwój kompetencji, kwalifikacji osób pracujących, ale też osób poszukujących pracy, co prowadzi do rozwoju rynku pracy w powiecie tureckim.

Odznaczenie „Pierwszy w działaniu" to wspólny sukces wszystkich Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Turku i stanowi ono wyraz uznania dla codziennej pracy na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalnego rynku pracy

 

Zdjęcia