2021.01.11

PRZEKAŻ 1% NA OPP Z TERENU POWIATU TURECKIEGO

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcamy do przekazania 1 % podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego (OPP) mających siedzibę na terenie Powiatu Tureckiego.

Do końca kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego, również na wybór organizacji pożytku publicznego, której możemy przekazać 1% swojego podatku.

1% podatku dochodowego mogą otrzymywać organizacje pozarządowe, które mają status organizacji pożytku publicznego.

1% nie jest darowizną ani ulgą. Podatnik decyduje, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu – decyduje więc o pieniądzach które są już pieniędzmi publicznymi, a nie
o swoich własnych.

Każda przekazana kwota ma znaczenie, gdyż umożliwia rozwój danej organizacji. 
Dlatego zostawmy 1% lokalnie i pomóżmy w rozwoju organizacji z terenu Powiatu Tureckiego.

WYKAZ ORGANIZACJI OPP POWIATU TURECKIEGO UPRAWNIONYCH W 2021 ROKU
DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2020

LP.

KRS

NIP

NAZWA

1.

0000033923

6681371679

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TURKU

2.

0000028532

6681765993

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHYLINIE

3.

0000047365

6681759030

STOWARZYSZENIE "DAJMY SZANSĘ"
W KACZKACH ŚREDNICH

4.

0000164161

6681824299

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU

5.

0000014706

6681818459

STOWARZYSZENIE "SOKÓŁ"
W PRZYKONIE

6.

0000257764

6681884640

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA” W MALANOWIE

7.

0000322227

 6681929101

STOWARZYSZENIE „EDUKACJA KULTURA SPORT”
W SŁODKOWIE

8.

0000370893

9512330165

POLSKA FUNDACJA MEDYTACJI VIPASSANA
W DZIADOWICACH

9.

0000317880

6681872370

KLUB STOWARZYSZENIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „GÓRNIK”
PRZY „ADAMÓW” S.A. W TURKUPowyższe zestawienie sporządzono na podstawie wykazu zamieszczonego na stronie Narodowego Instytutu Wolności

https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/